Biz Club อำนาจเจริญ เข้านำเสนอแผนการดำเนินงาน ต่อผู้ว่าว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยว่าที่ร้อยโท สุธรรม ละครรำ และเครือข่ายธุรกิจ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ได้รับรางวัล บิสคลับดีเด่น สาขา “การมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย” จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในงาน The power of economy วันที่ 3 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ เมืองทองธานี

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ ได้รับรางวัล บิสคลับดีเด่น สาขา “การมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย” จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ เชื่อมโยงและดูงานตลาดต่อยอด ณ บริษัท Asset World Estale Group จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ส.ค. 61 เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ นำโดยประธาน คุณปิยะมาศ บัวแก้ว และคณะกรรมการ  ร่วมกับ สนง.พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ เข้าร่วมเปิดงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิ ของดีอีสานใต้” จ.พระนครศรีอยุธยา

งาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิ ของดีอีสาณใต้” ที่ อยุธยาซิตึ้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา เริ่มวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก Biz Club ศรีสะเกษ

วันที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วบ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ศรีสะเกษ กลุ่มเกษตรกร >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาบิสคลับ ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ.นนทบุรี

นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ร่วมกับอีก >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญร่วมกิจกรรม รดน้ำขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ พร้อมด้วยพันธมิตร สสว.อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม รดน้าขอพร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ >>Read more

ผังบูธและเลขที่บูธในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ 180315-เลขที่บูธ

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ

Biz Club อำนาจเจริญ กำหนดการ : รายชื่อนักธุรกิจบิสคลับทั่วประเทศร่วมงาน “เจรจาการค้า” ในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” วันที่ 30 มี.ค. 61 ณ โรงแรมฝ้ายขิด อำนาจเจริญ

กำหนดการเจรจาการค้าอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อผู้เข้าร่วมงานเจรจาการค้าได้ที่นี่

>>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ : ประกาศรายชื่อสมาชิกบิสคลับทั่วประเทศร่วม “ออกบูธ” ในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า พร้อมหมายเลขบูธ ระหว่างวันที่

>>Read more

ประกาศรายชื่อสมาชิก Biz Club จากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้าในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

หมายเหตุ  :  คูหาภายในโครงสร้างเต้นท์ขนาดใหญ่ (ไม่ปรับอากาศ) ขนาด 2.5 x 2.5 เมตร  โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมปลั๊กไฟและไฟฟ้าแสงสว่าง >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ : กำหนดการงาน “ตลาดนัดชายแดนเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน” Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018

เรียนท่านประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับทุกจังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ Biz Club อำนาจเจริญ
>>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สนง.อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษารายตัว ณ ศูนย์ Love Farmer & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือกับ หน่วยบ่มเพาะวิสหกิจ >>Read more