ผังบูธและเลขที่บูธในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ 180315-เลขที่บูธ

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ

Biz Club อำนาจเจริญ:รายชื่อนักธุรกิจบิสคลับทั่วประเทศร่วมงาน “เจรจาการค้า” ในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” วันที่ 30 มี.ค. 61 ณ โรงแรมฝ้ายขิด อำนาจเจริญ

รายชื่อผู้เข้าร่วมเจรจา Amnatcharoen ASEAN Trade Link  2018 วันที่ 30 มี.ค. 61 อำนาจเจริญ ณ โรงแรมฝ้ายขิดอำนาจเจริญ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อบริษัท/องค์กร/ร้าน โทร จังหวัด สินค้า หมายเหตุ
1 YE LIN MAUNG Super genius company Myanmar สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-3
2 THU YA MON Super genius company Myanmar สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-3
3 TYUNT MOUNG Super genius company Myanmar สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-21
4 PHAM KIEN CUONG Trader Group Vietnam Trader ฝ้ายขิด-1
5 VU THI HIEP THUONG Trader Group Vietnam Trader ฝ้ายขิด-2
6 Mr. Thanathip Kamlangchareon ประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแขวงจำปาสัก Laos นำเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภท บริการโลจิสติก ชิปปิ๊ง ไทย-ลาว ฝ้ายขิด-4
7 Mr.Xayyaphet Apixay รองประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแขวงจำปาสัก Laos นำเข้า ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง อุปโภค บริโภค ฝ้ายขิด-4
8 ท่านลี อุดนี ประธานหอการค้า จ.บันเตียเมียนเจย Cambodia CEO บ.ลีอุตน์ นำเข้าส่งออก ฝ้ายขิด-5
9 ท่านซัน บุญมั่น รองประธานหอการค้าและผู้จัดการทั่วไป Cambodia โรงสี ฝ้ายขิด-5
10 ท่านเสียง โตหี่ รองประธานหอการค้า Cambodia ตัวแทนจำหน่ายรถไถคูโบต้า ฝ้ายขิด-6
11 ท่านลิมบู ฝ่ายบัญชี Cambodia ตัวแทนจำหน่ายกระทิงแดง/นำเข้าเครืองดื่มชูกำลัง ฝ้ายขิด-6
12 ท่านฮุย เล้ง รองประธานหอการค้า Cambodia เจ้าของตลาดสดและสวนสนุก ฝ้ายขิด-7
13 ท่านฉวน สุพรรณ ที่ปรึกษา Cambodia นำเข้ารถเกียวข้าวและอะไหล่ ฝ้ายขิด-7
14 ท่านเลียบ ซ้อมนาง ที่ปรึกษา Cambodia เจ้าของซุปเปอร์มาเก็ต/เจ้าของร้านขายเหล็ก ฝ้ายขิด-8
15 ท่าน เชือง ซิวเอียน ที่ปรึกษา Cambodia ผู้จัดการธนาคาร ABA กัมพูชา ฝ้ายขิด-8
16 ท่าน อึง กี่เฮ้ง ที่ปรึกษา Cambodia ผู้แทนจำหน่ายปูนตราเพชร ปอยเปต ฝ้ายขิด-9
17 ท่าน ติ่ม ซิ่นนา เลขาหอการค้า Cambodia นำเข้าเครืองดื่มผลไม้ ฝ้ายขิด-9
18 ดร.กรัญย์ สุทธารมณ์ ประธาน Biz Club Thailand 082-8888099 เพชรบุรี บิสคลับประเทศไทย ฝ้ายขิด-10
19 นางอาภาภัทร์ เล็กคง บริษัทเอ แอนด์ เอส เซอร์วิส คลีนนิ่ง ซัพพลาย 081-8904346 ชลบุรี อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในโรงแรม ฝ้ายขิด-11
20 นายสุรศักดิ์ เล๊กคง บริษัทเอ แอนด์ เอส เซอร์วิส คลีนนิ่ง ซัพพลาย 081-8904346 ชลบุรี อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในโรงแรม ฝ้ายขิด-11
21 นางสาวสุภาวดี แย้มงามเหลือ หจก.เรือนภาวดี 089-4074960 ชลบุรี ดอกไม้ประดิษฐ์กับเครืองประดับ เฮือนคำ-1
22 นางนภัสสร ศรีกุล หจก.เรือนภาวดี 086-3515868 ชลบุรี ดอกไม้ประดิษฐ์กับเครืองประดับ เฮือนคำ-1
23 วารีญา ศรีหมวด (พี่ซอน) พลอยเงิน 089-6038045 ชลบุรี เครืองประดับ พลอย เฮือนคำ-2
24 นางสาวทรัพยวรา เจริญพานิชสกุล บริษัท ดิ เอท รีพับบลิค จำกัด 080-8806577 ชลบุรี น้ำดื่ม เฮือนคำ-2
25 นส.วิณัฐมิตรา สกุลเรมธนาภักดี  หจก โชคนิตยา 096-6359898 กระบี่ อาหารทะเล แปรรูป ระเมียรดาว-6
26 Mr. Hiranpakon Thonghem Artificial Intelligence Technology Ltd. 061-5858264 ภูเก็ต Smart City Solutions and Consultant เฮือนคำ-3
27 นาย วสุ   ตันติวงศ์  55herb 081-4581477 ชลบุรี ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร Route202-1
28 นาง เบญจวรรณ ตันติวงศ์  55herb 081-4581477 ชลบุรี ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร Route202-1
29 นายกิตติพงษ์ วรงชยกุล บจ.วินเนอร์ ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล 096-4636194 ชลบุรี ผลิตภัณฑ์บำรุงข้อเข่า พรีม ยูซี-ทู อความิน Route202-2
30 นางสาวภิญญดา ศิลาวรกุล บจ.วินเนอร์ ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล 096-4636194 ชลบุรี ผลิตภัณฑ์บำรุงข้อเข่า พรีม ยูซี-ทู อความิน Route202-2
31 นาย Weisong Sholom health Company Limited 097-9969199 ชลบุรี น้ำมันถั่วดาวอินคา สกัดเย็นชนิดแคปซูล Route202-3
32 นาง อารีรัตน์  Ouyang Sholom health Company Limited 097-9969199 ชลบุรี น้ำมันถั่วดาวอินคา สกัดเย็นชนิดแคปซูล Route202-3
33 นส.วันทณีย์ เสนาคุณ บจ.วันเวนเชอร์ จำกัด 089-4783551 ชลบุรี บั๊กการ์ด สติกเกอร์ไล่ยุง /สติกเกอร์หัวหอม Route202-4
34 นส.ปฐมาภรณ์ น้อยวัฒนะ บจ.วันเวนเชอร์ จำกัด 089-4783551 ชลบุรี บั๊กการ์ด สติกเกอร์ไล่ยุง /สติกเกอร์หัวหอม Route202-4
35 นางปาริชาติ แดงเปี่ยม นางปาริชาติ แดงเปี่ยม 096-4636194 ชลบุรี เครื่องสำอาง Route202-5
36 นางธมลวรรณ พุ่มอรุณ นางธมลวรรณ พุ่มอรุณ 096-4636194 ชลบุรี ครกหินอ่างศิลา Route202-5
37 นางอัมพร โคตะสา ร้านพนาวัลย์ 095-6304652 พิจิตร ส้มโอขาวแตงกวา Route202-6
38 นางสาวปภาวรินท์ ดีรักชาติ  Biz Club สมุทรสงคราม 098-1182517 สมุทรสงคราม จำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว ดอกเกลือ Route202-6
39 คุณประญัติ มงคลนิมิตร ธูปหอมมงคลนินิตร 081-8431995 สุพรรณบุรี ธูปหอม Route202-7
40 คุณปริญญา เลิศสุวรรณสิทธิ์ ฟาร์มสบายใจ 088-5631974 ชัยนาถ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กระเจียบมอล Route202-7
41 นายธนภณ เข็มกลัดทอง ประธาน Biz Club ฉะเชิงเทรา 081 – 9013425 ฉะเชิงเทรา สมุนไพรแปรรูป ระเมียรดาว-1
42 นางณัฎฐนิช ทองวิไล สมาชิก Biz Club ฉะเชิงเทรา 081 – 9013425 ฉะเชิงเทรา สมุนไพรแปรรูป ระเมียรดาว-1
43 คุณสาธิต ยอดดำเนิน บจก.เจ.แทรเวล 081-9811180 กาญจนบุรี บริษัททัวร์และท่องเที่ยว ระเมียรดาว-2
44 คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย Biz Club กาญจนบุรี 081-9811180 กาญจนบุรี ธุรกิจบริการ ระเมียรดาว-2
45 คุณนิรันด์ Biz Club กาญจนบุรี 081-9811180 กาญจนบุรี ธุรกิจขนมปังกรอบ ระเมียรดาว-3
46 นายสุรเชษฐ์ สรงสระแก้ว บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด 094- 9092326 สมุทรสาคร ถุงมืออุตสาหกรรมและ อุปกรณ์ความปลอดภัย ระเมียรดาว-3
47 คุณสุรพงษ์ ณรงน้อย บ.ชายน้อยฟูด จำกัด 061-5455996 ชุมพร ขนมคบเคี้ยว ตราชายน้อย ระเมียรดาว-4
48 ประเสริฐ เกตุกุล กาแฟเขาทะลุ จ.ชุมพร 096-5622580 ชุมพร กาแฟสำเร็จรูปตรา เขาทะลุ ระเมียรดาว-5
49 อภินันท์ นิลนัด กาแฟเขาทะลุ จ.ชุมพร 096-5622580 ชุมพร กาแฟสำเร็จรูปตรา เขาทะลุ ระเมียรดาว-5
50 จรวย ขิบเคลื่อน กาแฟเขาทะลุ จ.ชุมพร 096-5622580 ชุมพร กาแฟสำเร็จรูป ตรา เขาทะล ระเมียรดาว-4
51 นางสาวบุษราภา  บุษปรีดาพงษ์ ประธาน Biz Club สุรินทร์ 099-4624236 สุรินทร์ กระเป๋าผ้าไหม สร้อยคอจากหินสี-เครื่องประดับเงิน LJ-1
52 นางสาวรุจิปภาพิณ กานต์ฤดีศุรธี Triple young 080-9966691 สุรินทร์  สบู่ เซรั่มบำรุงหน้า เซรั่มปลูกผม LJ-1
53 นายกษมพงษ์   ผึ่งชาติ นายกษมพงษ์   ผึ่งชาติ 092-9591541 สุรินทร์ สินค้าเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ มันหวานญีปู่น กาแฟ LJ-2
54 นายชุมพล  ศิริภักดิ์ ประธาน Biz Club กาฬสินธุ์ 089-9431-948 กาฬสินธุ์ จำหน่ายข้าวอินทรีย์ LJ-2
55 คุณกฤษดิ์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์ รัศมีผ้าทอง 086-9922532 หนองคาย ประเภท: จำหน่ายผ้าฝ้ายแปรรูป LJ-3
56 คุณศศิรัศมี เทียมสุวรรณ์ เขย่าสยาม Siam shake 062-3595661 หนองคาย ประเภท:เครื่องดื่ม LJ-3
57 นายสุเมธ มั่งคั้ง ประธาน Biz Club ขอนแก่น 062-9585924 ขอนแก่น สินค้าเกษตร ฟาร์มขนาดใหญ่ LJ-4
58 นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี  ปธ. Biz Club ชัยภูมิ 081-8161929 ชัยภูมิ สินค้าของสมาชิกบิสคลับ LJ-12
59 นายปริญญา​ สุวรรณศรี  บ.ประชารัฐชัยภูมิ 098-3414569 ชัยภูมิ สินค้าชุมชนบริษัทประชารัฐ LJ-12
60 น.ส. ศรัณรัตน์  รัตนธรานนท์ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเสี้ยวน้อย​และเครื่องสำอาง 097-3148618 ชัยภูมิ ผ้ากลิ่นตะไคร้หอมและเครื่องสำอางค์ LJ-5
61 นางนันทา​ ปาจิตเณย์ กลุ่มข้าวมีสุข 095-9672072 ชัยภูมิ ข้าวอินทรีย์และแปรรูปข้าว LJ-5
62 นายธฤษณุ ขจรโกวิทย์ ประธาน Biz Club นครราชสีมา 086-4608850 นครราชสีมา บจก.เค.วี.เอ็กซ์เพรส LJ-6
63 นางปุณิดา ขจรโกวิทย์ บจก.เค.วี.เอ็กซ์เพรส 087-6518316 นครราชสีมา บจก.เค.วี.เอ็กซ์เพรส LJ-6
64 นางอังคณา ปุรณะชัยคีรี บมจ.เอ็มเอ็มพี 089-7888464 นครราชสีมา ประเภทธุรกิจบรรจุภัณฑ์ LJ-7
65 นายวัชระ ธนโรจน์ภักดีกุล บมจ.เอ็มเอ็มพี 081-4042571 นครราชสีมา ประเภทธุรกิจบรรจุภัณฑ์ LJ-8
66 นาย สุพร แก้วทิพย์ บจก. บ้านไร่สานฝัน 094-8962594 นครราชสีมา ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ LJ-8
67 นางสาวนันทนัช วัชราภิชาด บ.บ้านไร่สานฝัน จก. 094 896 4994 นครราชสีมา ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มจากมัลเบอร์รี่ออแกนิค LJ-7
68 นางณิชาทิพย์ กุลจรัสทรัพย์ SRP SIAM HERBAL CO LTD. 094-2892552 เชียงใหม่ เครื่องสำอาง HAIR& SKIN CA Route202-8
69 นางรัชกร จูมพระบุตร ริชชี่ บิวตี้ 062-9261423 อุบลราชธานี เครืองสำอางค์และความงาม Route202-8
70 นายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ ประธาน Biz Club อุบลราชธานี 082-5559595 อุบลราชธานี โรงแรม LJ-4
71 นางปิยรัตน์ ไชยมาศ I am cotton 095-2518834 อุบลราชธานี ผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ระเมียรดาว-7
72 นางอรทัย หนูตอ อรทัย ไก่จ้อ 091-7321410 อุบลราชธานี จ้อไก่.จ้อรวมทะเล.แหนมปลา.หมูยอ. ระเมียรดาว-7
73 นางประพีร์รัตน์ ลุสมบัติ บ้านต้นไม้ใบยา 083-3724402 อุบลราชธานี สมุนไพรแปรรูป ระเมียรดาว-8
74 คุณกรรณภัทร ธนโรจน์ชัยกุล หจก.ธนภัทร คอสเมติก 062-8932829 อุบลราชธานี เครื่องสำอาง ระเมียรดาว-8
75 คุณประสิทธิ์ ศรีงาม สถาบันการเรียนรู้ปฐมวัย 081-4572077 อุบลราชธานี สื่อการเรียนการสอน LJ-10
76 นายวรวุฒิ สุจริต หจก.งามศิริ การเกษตร 082-2009494 ศรีสะเกษ สินค้าเกษตร LJ-10
77 นางอุไรวรรณ อุ่นอบ ประธาน Biz Club ศรีสะเกษ 086-2454729 ศรีสะเกษ สมุนไพรแปรรูป (น้ำลูกยอ) LJ-11
78 นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท ประธาน Biz Club ยโสธร 086-4604088 ยโสธร บ.โรงสีกิตเจริญยโสธร จก. LJ-11
79 นางสาววรินทร เกิดผา สยามโคนม 095-5989415 ขอนแก่น จำหน่าย นมอัดเม็ด LJ-13
80 นางนงนุช ผลเต็ม นงนุชสมุนไพร 089-4556935 สมุทรปราการ แชมพูสมุนไพร LJ-13
81 นางสาวณัฐฐนันท์  กุมารสิงห์ ร้านเปเรร่า 088-8789461 นครราชสีมา ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม LJ-14
82 นายสุทธิโรจน์  ธนวิบูลย์ผล ร้านเปเรร่า 065-3598352 นครราชสีมา ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม LJ-14
83 นางจุฑารัตน์ ตั้งพาณิชย์ บริษัท สุคันธาไทยสแน็ค จำกัด 081-8526557 เพชรบุรี ข้าวตังธัญพืช ข้าวตังทรงเครื่อง ฝ้ายขิด-12
84 นางสาวจตุพร อิทธิผลสิริ หจก.เฮิร์บ แอนด์ สไปซ์ แลนด์ 085-1357919 เพชรบุรี หมี่ซั่ว บะหมี่อบแห้ง อุด้ง ฝ้ายขิด-12
85 นายประวิทย์ เครือทรัพย์ บริษัท เพชรบุรีไทยดีเสิร์ท จำกัด 089-7965052 เพชรบุรี ขนมหวานเมืองเพชร ฝ้ายขิด-13
86 นายสมพงษ์ หนูศาสตร์ กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง 086-5444473 เพชรบุรี เกลือสปา ฝ้ายขิด-13
87 นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ประธาน Biz Club เพชรบุรี 086-1572049 เพชรบุรี ขนมหวานเมืองเพชร ฝ้ายขิด-10
88 นายสมเกียรติ ชูสาย ร้านชูสายเบญจรงค์ 080-4503966 เพชรบุรี เบญจรงค์ ฝ้ายขิด-14
89 นายณัศพงศ์ เพชรพันธ์ช่าง ณัศพงศ์ฟาร์ม 089-1766741 เพชรบุรี ปุ๋ยมูลไส้เดือน ฝ้ายขิด-14
90 นางโสภา มาลัยเลิศ ร้านเค้กสวนปริก 085-2305477 เพชรบุรี เค้ก คุ๊กกี้ ฝ้ายขิด-15
91 จ.ส.อ.ประภาส อินทนู ร้านโกตุ๊ 086-5218449 เพชรบุรี กะปิ ดอกเกลือ ฝ้ายขิด-16
92 นายบุญชู ตุ้มมล ประธาน Biz Club ประจวบคีรีขันธุ์ 087-1064963 ประจวบคีรีขันธุ์ BT Fruit (ผลิตภัณฑ์จากกล้วย) ฝ้ายขิด-16
93 คุณวีรวัชร์ ฐิติวุฒิเสถียร์ ประธาน Biz Club ระยอง 081-5728560 ระยอง สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-17
94 คุณมลตรี งามสง่า รองประธาน บิสคลับ ระยอง 081-5728560 ระยอง สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-17
95 คุณกฤษญาณี สังข์ทอง เลขานุการ บิสคลับระยอง 081-5728560 ระยอง สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-15
96 นางสาวสกนธ์ทิพย์  นามสง่า เค แอนด์ ดี 083-815-0087 กรุงเทพ เซรั่มบำรุงผิว ฝ้ายขิด-18
97 นางสาวอังคณา ฉัตรแก้ว Yada spa 089-5646542 กรุงเทพ สปา ฝ้ายขิด-18
98 นายนพทัต บุณยเกียรติ ประธาน Biz Club กรุงเทพฯ 061-9916524 กรุงเทพ รับทำสื่อและจัดทำวิดีโอสำหรับสินค้า/องค์กร ฝ้ายขิด-19
99 นางสาวนวพรรษ รื่นฤทัย ร้านโฟร์บิวตี้ 096-8239662 กรุงเทพ บริการเสริมความงามครบวงจร ฝ้ายขิด-19
100 คุณตรีรัตน์  ธงกุลยา ตรีฟาร์ม 098-4909212 แพร่ สินค้าเกษตรแปรรูป นครินทร์-1
101 คุณณหัย  ศรีภูมินทร์ บ้านสมุนไพรภูพฤกษา89 094-6086161 แพร่ สินค้าสมุนไพร นครินทร์-1
102 นางวันนา เทียมเทศ บริษัท ไทยเด็นตี้ อินเตอร์เทรด จำกัด 085-5865553 สงขลา น้ำแกงสำเร็จรูป น้ำแกงเขียวหวาน ,น้ำตาลโตนด นครินทร์-2
103 นาวสาวทิมาพร ศรีรัตนกุล บริษัท ไทยเด็นตี้ อินเตอร์เทรด จำกัด 090-4654149 สงขลา น้ำแกงสำเร็จรูป น้ำแกงเขียวหวาน ,น้ำตาลโตนด นครินทร์-2
104 นางสาวจิระติการ โสภาพัทรวิชญ์ บริษัท ภูกฤตชญา จำกัด  091-0464578 สงขลา thai lava red gravy multi-purose น้ำซอสพร้อมทาน นครินทร์-3
105 นางสาวชญานันท์ ระวิสกุลวงศ์ บริษัท ภูกฤตชญา จำกัด 094-5942466 สงขลา thai lava red gravy multi-purose น้ำซอสพร้อมทาน นครินทร์-3
106 นางศรีเรือน  สิงศิริกุล บริษัท โกโก้กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมียม จำกัด 089-4824496 สงขลา ช็อกโกแลต มะม่วงแช่อิ่ม,มะม่วงสด นครินทร์ -4
107 นายณัฐพล เทียนโพธิวัฒน์ บริษัท โกโก้กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมียม จำกัด 089-8708700 สงขลา ช็อกโกแลต มะม่วงแช่อิ่ม,มะม่วงสด นครินทร์ -4
108 นาวสาวสายพิณ พงษ์สมร พิณแคน กรุ๊ป 089-6262543 นครราชสีมา เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป นครินทร์-5
109 นางสาวน้ำผึ้ง สาครบุรี พิณแคน กรุ๊ป 088-3458244 นครราชสีมา เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป นครินทร์-5
110 คุณสุนันท์ หิรัญนวกุล ก๊วยจั๊บ ฮาลอง 094-2919566 อุบลราชธานี อาหารแปรรูป ก๊วยจั๊บ ฝ้ายขิด-20
111 คุณกัลยา หิรัญนวกุล ไก่ยอแม่สุนันท์ 094-2919566 อุบลราชธานี หมูยอ หมูแผ่น ฝ้ายขิด-20
112 นางมณีรัตน์ ประสพเมต มณีสกินแคร์ 081-565-4515 สมุทรปราการ เครื่องสำอางสมุนไพรบำรุงผิว ฯลฯ LJ-9
113 นางสรินรัตน์ ปฐวีภัทรานันท์ สุวรรณภูมิโอสถ 081-449-7941 สมุทรปราการ  น้ำมันเหลืองตราเบญจะ LJ-9
114 นายรัฐโรจน์ ปฐวีภัทรานันท์ สุวรรณภูมิโอสถ 081-449-7941 สมุทรปราการ  น้ำมันเหลืองตราเบญจะ LJ-15
115 นายภัคกร สอดศรี กาแฟโบราณประยุกต์บัวบางแก้ว- 086-303-5725 สมุทรปราการ กาแฟโบราณประยุกต์บัวบางแก้ว- เครื่องดื่ม LJ-15
116 คุณปรีดา วุฒิศิริบูรณ์ ที่ปรึกษา Biz Club อำนาจเจริญ 081-9658230 อำนาจเจริญ ที่ปรึกษา Biz Club อำนาจเจริญ ไม่พัก
117 คุณเพ็ญศิริญา ตั้งตระกูลวงศ์ ผู้จัดการ บ.ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ 089-7229130 อำนาจเจริญ ผู้จัดการ บ.ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ ไม่พัก
118 คุณวินัย มีชัย ประธานหอการค้า จ.อำนาจเจริญ 081-9994185 อำนาจเจริญ ประธานหอการค้า จ.อำนาจเจริญ ไม่พัก
119 นางเอมอร ไทยสปา บริษัทเอมอรไทยสปาจำกัด 082-3746770 อำนาจเจริญ สมุนไพรแปรรูป ไม่พัก
120 นางสาวรุ่งนภา งามวงศ บริษัท งามวงศ์เกษตรอินทรีย์ จำกั 098-5092887 อำนาจเจริญ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไม่พัก
121 นายสุระสิทธิ์  นวดข้าว เสื่อกก นาหมอม้า 087-8751014 อำนาจเจริญ ประเภทของใช้ (เสื่อกก) นาหมอม้า ไม่พัก
122 คุณกฤษณา เจริญสุข หจก.ไหมอีรี่อำนาจเจริญ 089-8432167 อำนาจเจริญ แปรรูปผลิตภัณฑ์  และดักแด้อบกรอบปรุงรส ไม่พัก
123 นางศรีสมพาน  ภิรมย์ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านคำพระ.ไม้มงคล 084-8368807 อำนาจเจริญ กำไล.แหวน.ชุดกาแฟ.แก้วไวน์ ไม่พัก
124 นางเกษร วงศ์ภูดร ร้านเกสรผ้าม่าน 083-7385089 อำนาจเจริญ จำหน่ายผ้าม่านสำเร็จรูป ไม่พัก
125 นางสุรภา พงษ์พิลา ปลาทูหอมสมุนไพร 095-9563929 อำนาจเจริญ จำหน่ายปลาทูหอมสมุนไพร ไม่พัก
126 นางอนุธิดา มุ่งหมาย แจ่วบองกวิสรา 088-4814159 อำนาจเจริญ แจ่วบ๋อง ไม่พัก
127 นายเจนจบ ศีรษะตระกูล หจก.ลุงเจนภูย่านาง 098-6740613 อำนาจเจริญ น้ำย่านาง ไม่พัก
128 นางสาวเวียงพงศ์ แสงทอง กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาผาง 096-9422389 อำนาจเจริญ ข้าวอินทรีย์ ไม่พัก
129 นายสถิตย์ ม่วงกรุง หจก.ส.สตีฟออร์แกนิคฟาร์ม 093-1638136 อำนาจเจริญ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ไม่พัก
130 นางนงนุช ศรีแก้ว แจ่วบองแม่มะลิวัลย์ 065-6291561 อำนาจเจริญ น้ำพริกตราแม่มะลิวัลย์ ไม่พัก
131 นายพงษ์เดช แสงบุญ หจก.ศักญาพล เพื่อนเกษตร 086-0891893 อำนาจเจริญ ผลิตและจำหน่ายด้ามจอบด้านเสียม ไม่พัก
132 นางไชฮา เชง หจก.ศักญาพล เพื่อนเกษตร 093-2505000 อำนาจเจริญ ผลิตและจำหน่ายด้ามจอบด้านเสียม ไม่พัก
133 นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธาน Biz Club อำนาจเจริญ 090-5928614 อำนาจเจริญ ปุ๋ยตราเอฟเค ไม่พัก
134 นายธนบัตร บัวแก้ว หจก.เอฟเค เอ็กซ์ 081-4235260 อำนาจเจริญ รับทำเว็บและแอพพลิเคชั่น ไม่พัก
135 นายพาลาภ จักร์แก้ว โครงการสบายดีมีสุข 089-8896252 อำนาจเจริญ บ้านจัดสรร ไม่พัก
136 นางสาวสุมลรัตน์ พงษ์กิตติธัช หจก.เทวะคุณสมุนไพร 093-3260949 อำนาจเจริญ จำหน่ายสมุนไพรแปรรูปต่างๆ ไม่พัก
137 นางสุพรรณี รัตนโสภา ร้านโอเค 2 087-4542121 อำนาจเจริญ รองเท้า ไม่พัก
138 นายวุฒิพร สมหมั่น สวนสมหมั่น 089-1169231 อำนาจเจริญ กล้าไม้ กล้ามะพร้าวน้ำหอม ไม่พัก
139 นายพีรศิษฎ์ ห่อรัตนาเรือง ร้านเมืองดอกจาน 089-8941539 อำนาจเจริญ อาหารปักใต้ น้ำพริก ไม่พัก
140 นางพิมพากานต์  เตโช พิมพากานต์  เตโช 081-2668442 อำนาจเจริญ ข้าวฮางงอกสมุนไพร ไม่พัก
141 นายอร่าม สัมพะวงศ์ ร้าน หมูสด ar pork and food 089-2826683 อำนาจเจริญ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเนื้อหมู,หมูแดดเดียว,แหนมซี่โครงหมู ไม่พัก
142 นายพันพัส ณรงค์พันธ์ นายพันพัส ณรงค์พันธ์ 089-4273004 อำนาจเจริญ ผลิตภัณฑ์ น้ำจิ้มลูกชิ้นวิชุดาเงินล้าน ไม่พัก
143 นางจินดาหรา วาจิตร ร้าน สกินพลัส  บิ้วตี้ 089-7151999 อำนาจเจริญ สบู่ นำมันมะพร้าว โลชั่นทาตัว ไม่พัก
144 นางจีรวรรณ บุบผาชาต โชคขนมปั้นขลิบ 093-5055150 อำนาจเจริญ ขนมปั้มขลิบ ไม่พัก
145 นายธนกฤต จันเสนา นายธนกฤต จันเสนา 088-3454530 อำนาจเจริญ ระบบกล้องวงจรปิด ไม่พัก
146 น.ส พิลาลักษณ์ แข็งพิลา หจก.ท.เจริญเกษตรกลการ 094-2878671 อำนาจเจริญ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ไม่พัก
หมายเหตุ โรงแรมฝ้ายขิด 045-511222
เบอร์ติดต่อโรงแรม เฮือนคำ รีสอร์ท 090-9824105
โรงแรมแอลเจ ดิอิมเมอรัล (LJ) 090-2401118
โรงแรมรูท 202 (Route 202) 045-452034
ระเมียรดาว รีสอร์ท 081 067 4149
นครินทร์ 045 511 226
มอเตอร์ไซต์รับจ้าง  คุณหน่อย 090-6671669
เบอร์ติดต่อในกรณีติดปัญหาต่าง คุณมล เลขาบิสคลับอำนาจเจริญ 093-3260949
คุณปริม 090-5928614

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ 180316-สรุปที่พักงานเจรจา (30มี.ค.61)Final

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ

Biz Club อำนาจเจริญ : ประกาศรายชื่อสมาชิกบิสคลับทั่วประเทศร่วม “ออกบูธ” ในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

รายชื่อ Biz Club จากทั่วประเทศ เข้าร่วม ออกบูธ งานการค้าชายแดน วันที่ 29 มีค. -2 เม.ย. 61 อำนาจเจริญ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ร้านบูธ โทร จังหวัด ผลิตภัณฑ์
1 นางสาวบุษราภา  บุษปรีดาพงษ์ Biz Club สุรินทร์ 099-4624236 สุรินทร์ กระเป๋าผ้าไหม สร้อยคอจากหินสี-เครื่องประดับเงิน
2 นางสาวรุจิปภาพิณ กานต์ฤดีศุรธี Triple young 080-9966691 สุรินทร์  สบู่ เซรั่มบำรุงหน้า เซรั่มปลูกผม
3 นางสาวณัฐขมนต์ ชินธนากิจไพศาล Biz Club มุกดาหาร 091-6821345 มุกดาหาร สมุนไพร /เมจิก เฮริบ์
4 นางธนันพัชญ์ ปรียากุลพัฒน์ Biz Club  มุกดาหาร  081-8240689 มุกดาหาร หินมงคล
5 นางอัมพร โคตะสา ร้านพนาวัลย์ 095-6304652 พิจิตร ส้มโอขาว/แตงกวา
6 นายณรงค์ พิลารัตน์ วิสาหกิจชุมชนศรีอุดมก้าวหน้า 086-9832933 อุบลราชธานี แก่นตะวัน  มันเทศ ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง พันธุ์ มข.
7 นางสาวปภาวรินท์ ดีรักชาติ Biz Club สมุทรสงคราม 098-118-2517 สมุทรสงคราม จำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว ดอกเกลือ
8 คุณยวนใจ โยปัดทุ กลุ่มสตรีบ้านเสียว 081-6424375 กาฬสินธุ์ ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย
9 นางสาวลดาวัลย์ สมุห์เสนีโต ลัดดาวัลย์ ไข่มุกทอง 099-3956351 สงขลา เครื่องประดับ ไข่มุก
10 นางสมจิตร บุญคง มิสเตอร์ พิซซ่า เฟรซ 080-2093539 สมุทรสาคร พิซซ่า/ใช้ปลั๊กไฟ
11 นายวสันต์ จันทรครา สมุนไพรบ้านจันทรา 081-9671894 ระยอง สมุนไพร
12 นายมนตรี  นามสง่า Biz Club ระยอง 815-728560 ระยอง สินค้าอุปโภค  บริโภค
13 คุณกฤษญาณี สังข์ทอง Biz Club ระยอง 081-5728560 ระยอง สินค้าที่ขายทุเรียนทอด+ผลไม้แปรรูป+ชาวสมุย
14 บ้านเทวินทร์สมุนไพร บ้านเทวินทร์สมุนไพร 087-596-9334 ระยอง จำหน่ายสมุนไพร
15 คุณสาธิต ยอดดำเนิน บจก.เจ.แทรเวล 081-981-1180 กาญจนบุรี บริษัททัวร์และท่องเที่ยว
16 คุณณัฐพกรณ์ ฐากุลอธิวัฒน์ น้ำมันเหลืองตราพระพรหม 086-5598384 ตราด น้ำมันเหลือง ยาหม่อง ยาเขียว
17 คุณประสบชัย ทองธรรมชาติ คุณอัญญา จิวเวอรี่ 092-9928791 ตราด เครืองเงินประดับ เครืองประดับพลอย
18 คุณประญัติ มงคลนิมิตร ธูปหอมมงคลนินิตร 081-8431995 สุพรรณบุรี ธูปหอม
19 นางจรรยพร. หลิ่มบุญงาม ร้านราฟา 081-3832766 จันทบุรี สเปร์ย แก้ปวดเมื่อย
20 นางอนัญญา  เนตรลือชา อนัญญา  จิวเวอรี่ 086-8287366 จันทบุรี เครื่องประดับ
21 นางสันติ  ทิพยวรการ ร้าน  ต้นก่อหลวง 081-9335002 จันทบุรี สมุนไพรแปรรูป
22 นส.บรรณธร  สุทธิสหัส ร้าน นก ฟ้ามีตาการแว่น 095-3924653 จันทบุรี แว่นสายตา
23  นางวรันธร ศรีทองคำ (กาหลง) Farm outlet เกษตรชุมชน/ไร่ศรีทอง 085-6977366 จันทบุรี ขายผลไม้สด เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง
24 นางนงนุช ผลเต็ม นงนุชสมุนไพร 089-4556935 สมุทรปราการ แชมพูสมุนไพร
25 นางประคอง จันทะมาตย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนแพรวา 081-9757624 กาฬสินธุ์ ผ้าไหมแพรวา
26 กลุ่มสีดาษ(Zidaz) กลุ่มสีดาษ(Zidaz) 081-9649194 กาฬสินธุ์ ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย
27 แม่ปราณี วีระทูล แม่ปราณี วีระทูล 098-8084392 กาฬสินธุ์ น้ำพริก อาหารพื้นเมือง
28 นางรอฮายา สามะแอ Biz Club ยะลา 089-5953828 ยะลา ผ้าปาเตะเพ้นท์ และผ้าบาติด
29 สุไรดา มะหะมะสุลง Biz Club ยะลา 062-2366364 ยะลา ลูกหยีแปรรูป
30 ภิรมย์  สังข์นวม Biz Club ชลบุรี 081-4356862 ชลบุรี อาหารทะเลแปรรูป
31 ขนมบ้านนรมน Biz Club ชลบุรี 081-1526126 ชลบุรี  เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ และแปรรูป
32 วราค์พร สมุนไพร Biz Club ชลบุรี  087-5354207 ชลบุรี สมุนไพลพอกหน้า/ครีมสมุนไพล/สบู่สมุนไพล
33 วารีญา ศรีหมวด พลอยเงิน 089-6038045 ชลบุรี เครืองประดับ พลอย
34 สัสนา ไชยกุล นูริตา โรตาชาชัก 089-0752537 สตูล ชาชัก+โรตี
35 มาเรียม ไชยกุล ครัวมาเรียม ข้าวหมกแกงใต้ 089-4653510 สตูล ข้าวแกงปักใต้
36  ณัฐรภา สุวรรณเสน ร้านขนมไทยเศรษฐีเรือนทอง 094-5274856 ขอนแก่น ขายขนมไทย
37  นางสาววรินทร เกิดผา  สยามโคนม 095-5989415 ขอนแก่น นมอัดเม็ด
38 นายอาคม แข็งแรง สมุนไพรหมู่บ้านงูจงอาง(ขอนแก่น)  087-8316240 ขอนแก่น จำหน่าย ยาหม่อง,น้ำมันว่าน ทาแก้ปวด/คลายเส้น
39 คุณกฤษดิ์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์ รัศมีผ้าทอง 086-9922532 หนองคาย ประเภท: จำหน่ายผ้าฝ้ายแปรรูป
40 คุณศศิรัศมี เทียมสุวรรณ์ เขย่าสยาม Siam shake 062-3595661 หนองคาย ประเภท:เครื่องดื่ม
41 คุณสุรพงษ์ ณรงน้อย บ.ชายน้อยฟูด จำกัด 061-5455996 ชุมพร ขนมคบเคี้ยว ตราชายน้อย
42 จรวย ขิบเคลื่อน กาแฟเขาทะลุ จ.ชุมพร 096-5622580 ชุมพร กาแฟสำเร็จรูป ตรา เขาทะล
43 นายธนภณ เข็มกลัดทอง ประธาน Biz Club ฉะเชิงเทรา 081 – 9013425 ฉะเชิงเทรา สมุนไพรแปรรูป
44  นายสุรเชษฐ์ สรงสระแก้ว บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด 094- 909 2326 สมุทรสาคร ถุงมืออุตสาหกรรมและ อุปกรณ์ความปลอดภัย
45 ณิชาทิพย์ กุลจรัสทรัพย์ SRP SIAM HERBAL CO LTD. 094-2892552 เชียงใหม่ เครื่องสำอาง HAIR& SKIN CA
46 ทิวา ศรียาบ ทิวา ศรียาบ 089-9525227 เชียงใหม่ ของตกแต่งบ้านจากผ้าฝ้ายปักลายด้วยมือ
47 นางอุษา ทุมนาหาด อุษาผ้าไทย 086 -257 4902 บุรีรัมย์ จำหน่ายผ้าซิ่น
48  นางพุฒิ  หาญชนะ กลุ่มแต๋นภูเขาไฟ 082-145 3788 บุรีรัมย์ ข้าวแต๋น
49 นายภูมิพัฒน์ ทวีโชติพาณิชย์ บริษัท โคราชา จำกัด 091-0198905 นครราชสีมา ประเภทธุรกิจหมี่พร้อมปรุง
50 น.ส กมลกานต์ ดีล้วน บริษัท ลัคกี้บ๊อกซ์สล็อตแมชชีน 089-8645049 นครราชสีมา ประเภทธุรกิจตู้นํ้าหยอดเหรียญ
51 นางสมควร เจริญศักดิ์ พ่ออู๊ด ซาลาเปาพิบูล 085-3218435 อุบลราชธานี จำหน่ายซาลาเปา
52 นายชญตย์ เสื้อเชิ้ต  เรือนมงคล 094-2914694 อุบลราชธานี จำหน่ายเสื้อเชิ๊ต เสื้อทำงาน
53 รัตนา  คำแฝง กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาคำใหญ่ 081-4319602 อุบลราชธานี จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
54  นางเตรียมใจ เผ่าพันธ์ นำโชค 621510548 อุบลราชธานี เครืองประดับ
55 วิชุดา ทิพย์สิงห์ สมุนไพรพลูคาวตอง 090-0458687 อุบลราชธานี จำหน่ายสมุนไพร
56 นภาผ้าฝ้าย นภาผ้าฝ้าย 087-3032608 อุบลราชธานี จำหน่ายผ้าฝ้าย
57 น.ส. จิตรลดา เก่งทอง ร้านทองม้วนแม่เล็ก 090-974576 เพชรบุรี ผลิตภัณท์ ทองม้วน /ขอพื้นที่ปรุง นิดหนึ่ง
58 นางจุฑารัตน์ ตั้งพานิชย์ ร้่าน สุคันทา 081-8526557 เพชรบุรี ผลิตภัณฑ์ ข้าวตัง
59 นาง สมาน กลิ่นนาคธนกร กลุ่มขนมหวานเมืองเพชรแม่สมาน 081-9958317 เพชรบุรี ผลิตภันฑ์ ขนมหวานเมืองเพชร /ขอพื้นที่อบขนม
60 นาย จำรัส มีลิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเตาตาลบ้านหม้อ 084-3161791 เพชรบุรี ผลิตภัณฑ์ วุ้นน้ำตาลสด น้ำตาลสด น้ำตาลปึก
61 นายสมเกียร ชูสาย ร้านชูสายเบญจรงค์ 080-4503966 เพชรบุรี ผลิตภัณฑ์ เบญจรงค์
62 นายกอง พงศ์พีระ กลุ่มน้ำลูกสำรอง 081-8772028 ศรีสะเกษ น้ำสำรอง
63 กาญจนา ทองเพิ่ม กระเป๋าหนังเทียม  098-3727138 ศรีสะเกษ จำหน่ายกระเป๋าหนังเทียม
64 จำลอง ใจเที่ยงแท้ NUNLONG 095-1644757 นครปฐม รองเท้าหนังแท้ตรา NARONG
65 คุณสรรเสริญ ทองคง MEMO เสื้อปักมือ 086 -3320450 นครปฐม  เสื้อปักมือ
66 นางสาวรัศมีพัน หาญอาจ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านซ่ง 086-3976436 มุกดาหาร เสื้อผ้าสำเร็จรูป
67 คุณอนุชิต  เหมืองอุ่น อนุชิตตัดเย็บสำเร็จรูป 081-4031054 แพร่ ผ้าเครื่องแต่งกาย
68 คุณปฐมาภรณ์  แนวหลาน ร้านกิ๋นลำตำม่วน 082-3693953 แพร่ อาหาร
69 อวิกา จิ่นจอน อวิกาม้อฮ่อม 091-0720248 แพร่ ผ้าหม้อห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าม้อฮ่อม
70 นายธันวิช ปิวิถะ Biz Club ปัตตานี 080-8120632 ปัตตานี อาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพ
71 นายจำเนียร นนทะวงษ์ บจก.KMYดีเวลลอปเม้นท  063-7084574 ศรีสะเกษ รองเท่าจากโรงงานผู้ผลิตเอง
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออกบูธของสมาชิกบิสคลับอำนาจเจริญ  งานการค้าชายแดน วันที่ 29 มีค. -2 เม.ย. 61 อำนาจเจริญ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ร้านบูธ โทร จังหวัด ผลิตภัณฑ์
1 นางลัดดา แจ่มใส ลัดดาสมุนไพร 089-0902254 อำนาจเจริญ เครื่องสำอางค์สมุนไพร
2 นางสะอาด มณีสาย กลุมทอผ้าตาดใหญ่ 084-3691545 อำนาจเจริญ กลุ่มทอผ้าพื นเมืองตาดใหญ่
3 นางสุรภา พงษ์พิลา นางสุรภา พงษ์พิลา 095-9563929 อำนาจเจริญ ปลาทูหอมสมุนไพร
4 นายสุระสิทธิ์  นวดข้าว เสื่อกกนาหมอม้า 087-8751014 อำนาจเจริญ ประเภทของใช้ (เสื่อกก) นาหมอม้า
5 หจก.ไหมอีรี่อำนาจเจริญ หจก.ไหมอีรี่อำนาจเจริญ 089-8432167 อำนาจเจริญ แปรรูปผลิตภัณฑ์  และดักแด้อบกรอบปรุงรส
6 นางเอมอร  พิมเสน บริษัทเอมอรไทยสปาจำกัด 082-3746770 อำนาจเจริญ  สมุนไพรแปรรูป
7 นางเกษร วงศ์ภูดร ร้านเกสรผ้าม่าน 083-7385089 อำนาจเจริญ จำหน่ายผ้าม่านสำเร็จรูป
8 นางศรีสมพาน  ภิรมย์ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านคำพระ.ไม้มงคล. 084-8368807 อำนาจเจริญ กำไล.แหวน.ชุดกาแฟ.แก้วไวน์
9  นางกันณิกา ศรีภูมิ กลุ่มจิกดู่สร้างสรรผลิตภัณฑ์ผ้า 098-1141792 อำนาจเจริญ สินค้าของใช้ของที่ระลึก
10  นางธัญรัตน์ ผลาวงค์ กระเป๋าผ้า 084-9619379 อำนาจเจริญ สินค้า กระเป๋าผ้า เสื้อผ้าฝ้า
11 นางศุภสุตา สาระพันธ ร้านขนมชิตะ. 087-0421975 อำนาจเจริญ สินค้า ขนมเปียะ ขนมปั้นขลิบ  น้ำตาลโตนด
12  นางอุไร บัวลา กระเป๋าหนังพนา 081-3517852 อำนาจเจริญ สินค้า กระเป๋าหนัง
13 นางสาวธัญดา.  ธรรมโรจน์ กลุ่มวิไลหมอนขิด 087-4400144 อำนาจเจริญ หนอนขิต
14 น.ส.ชัญญานุช บุญนูน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องหนัง 061-5450964 อำนาจเจริญ จำหน่าย รองเท้าหนัง
15 นายเจนจบ ศีรษะตระกูล หจก.ลุงเจนภูย่านาง 098-6740613 อำนาจเจริญ น้ำย่านาง
16 นางสาวเวียงพงศ์ แสงทอง กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาผาง 096-9422389 อำนาจเจริญ ข้าวอินทรีย์
17 นายสถิตย์ ม่วงกรุง หจก.ส.สตีฟออร์แกนิคฟาร์ม 093-1638136 อำนาจเจริญ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์และอาหารปรุงสุก
18 น.ส.เดือนฉาย  มาระแสง บ้านหินงาม 861-632748 อำนาจเจริญ เครืองประดับเงิน
19 นางนงนุช ศรีแก้ว แจ่วบองแม่มะลิวัลย์ 065-6291561 อำนาจเจริญ น้ำพริกตราแม่มะลิวัลย์
20 นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว Biz Club อำนาจเจริญ 090-5928614 อำนาจเจริญ สินค้าสมาชิกบิสคลับ
21 นางจีรวรรณ บุบผาชาต โชคขนมปั้นขลิบ 093-5055150 อำนาจเจริญ ขนมปั้มขลิบ
22 นางบัวสอน อัปกาญนจ์ กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 096-1561613 อำนาจเจริญ ผ้าทอและ ผลิตภัณฑ์จากผ้า
23 นางอนุธิดา มุ่งหมาย แจ่วบองกวิสรา 088-4814159 อำนาจเจริญ แจ่วบอง มะตูมตากแห้งมะขามเปียก
24 นางชุมพร บุญสนอง กลุ่มแปรรูปอาหารและเครื่อดื่มบ้านโพนขวาว 094-3652761 อำนาจเจริญ ส้มตำ คอหมูย่าง อาหารปรุงสุกและน้ำดื่ม

หมายเหตุ  :  คูหาภายในโครงสร้างเต้นท์ขนาดใหญ่ (ไม่ปรับอากาศ) ขนาด 2.5 x 2.5 เมตร  โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมปลั๊กไฟและไฟฟ้าแสงสว่าง >>Read more

ประกาศรายชื่อสมาชิก Biz Club จากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้าในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

หมายเหตุ  :  คูหาภายในโครงสร้างเต้นท์ขนาดใหญ่ (ไม่ปรับอากาศ) ขนาด 2.5 x 2.5 เมตร  โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมปลั๊กไฟและไฟฟ้าแสงสว่าง >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ : กำหนดการงาน “ตลาดนัดชายแดนเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน” Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018

เรียนท่านประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับทุกจังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ Biz Club อำนาจเจริญ
>>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สนง.อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษารายตัว ณ ศูนย์ Love Farmer & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือกับ หน่วยบ่มเพาะวิสหกิจ >>Read more

ดูงานสร้างประสบการณ์ ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด..Biz Club อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25-28 ม.ค. 61 ที่ผ่านมาที่แรกคือ พิพัธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >>Read more

ข้าวจากโครงการ LOVE FARMER อำนาจเจริญ สู่คนเมืองชลบุรี ผ่าน Biz Club Thailand

นางอาภาภัทร เล็กคง ผู้ช่วยเลขาณุการ บิสคลับไทยแลนด์ ส่งมอบข้าวหอมมะลิจาก  อ.อำนาจเจริญ ให้ลูกค้าคนสำคัญของ หจก.เอ แอนด์ เอสฯ  ภายใต้โครงการ “MOU Love Farmer” ระหว่าง ท่านประธาน บิสคลับไทยแลนด์ และท่านประธาน บิสคลับ จ.อำนาจเจริญ ในงานพิธีเปิด “Biz Shop”

>>Read more

สำนักงานพาณิชย์อำนาจเจริญ ร่วมกับ Biz Club อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมโรดโชว์ “ข้าวหอมมะลิและของดีเมืองอำนาจเจริญ” ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองชลบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย ว่าทีร้อยโทสุธรรม ละครรำ ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ โดยนางสาวปิยะมาศ >>Read more

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญศึกษาดูงานและเชื่อมโยงการค้ากับ Biz Club พระนครศรีอยุธยา ณ ตลาดหลวงปู่ทวด จ.พระนครศรีอยุธยา

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ โดยนางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายฯ ได้ร่วมงานเชื่อมโยงและศึกษาดูงาน >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ จัดอบรม Digital Marketing : การตลาดใหม่บนโลกออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชมุชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า LOVE FARMER & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ ได้ร่วมกับจัดกิจกรรม อบรมสัมมนา กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญในหัวข้อ  Digital Marketing : การตลาดใหม่บนโลกออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ ศูนย์ LOVE FARMER & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีการนำของขวัญมาจับฉลากและรับพรจาก >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ เดินหน้าเต็มกำลังหนุนสินค้าชุมชมจำหน่ายที่ศูนย์ LOVE FARMER & BIZ SHOP อำนาจเจริญ

เครื่อข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ จัดคณะกรรมการลงพื้นที่ เพื่อสรรหาสินค้า สินค้าเด่น และของดีเมืองอำนาจเจริญ >>Read more