Biz Club อำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก Biz Club ศรีสะเกษ

วันที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วบ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ศรีสะเกษ กลุ่มเกษตรกร >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาบิสคลับ ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ.นนทบุรี

นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ร่วมกับอีก >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญร่วมกิจกรรม รดน้ำขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ พร้อมด้วยพันธมิตร สสว.อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม รดน้าขอพร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ >>Read more

ผังบูธและเลขที่บูธในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ 180315-เลขที่บูธ

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ

Biz Club อำนาจเจริญ กำหนดการ : รายชื่อนักธุรกิจบิสคลับทั่วประเทศร่วมงาน “เจรจาการค้า” ในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” วันที่ 30 มี.ค. 61 ณ โรงแรมฝ้ายขิด อำนาจเจริญ

กำหนดการเจรจาการค้าอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อผู้เข้าร่วมงานเจรจาการค้าได้ที่นี่

>>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ : ประกาศรายชื่อสมาชิกบิสคลับทั่วประเทศร่วม “ออกบูธ” ในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า พร้อมหมายเลขบูธ ระหว่างวันที่

>>Read more

ประกาศรายชื่อสมาชิก Biz Club จากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้าในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

หมายเหตุ  :  คูหาภายในโครงสร้างเต้นท์ขนาดใหญ่ (ไม่ปรับอากาศ) ขนาด 2.5 x 2.5 เมตร  โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมปลั๊กไฟและไฟฟ้าแสงสว่าง >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ : กำหนดการงาน “ตลาดนัดชายแดนเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน” Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018

เรียนท่านประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับทุกจังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ Biz Club อำนาจเจริญ
>>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สนง.อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษารายตัว ณ ศูนย์ Love Farmer & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือกับ หน่วยบ่มเพาะวิสหกิจ >>Read more

ดูงานสร้างประสบการณ์ ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด..Biz Club อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25-28 ม.ค. 61 ที่ผ่านมาที่แรกคือ พิพัธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >>Read more

ข้าวจากโครงการ LOVE FARMER อำนาจเจริญ สู่คนเมืองชลบุรี ผ่าน Biz Club Thailand

นางอาภาภัทร เล็กคง ผู้ช่วยเลขาณุการ บิสคลับไทยแลนด์ ส่งมอบข้าวหอมมะลิจาก  อ.อำนาจเจริญ ให้ลูกค้าคนสำคัญของ หจก.เอ แอนด์ เอสฯ  ภายใต้โครงการ “MOU Love Farmer” ระหว่าง ท่านประธาน บิสคลับไทยแลนด์ และท่านประธาน บิสคลับ จ.อำนาจเจริญ ในงานพิธีเปิด “Biz Shop”

>>Read more

สำนักงานพาณิชย์อำนาจเจริญ ร่วมกับ Biz Club อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมโรดโชว์ “ข้าวหอมมะลิและของดีเมืองอำนาจเจริญ” ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองชลบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย ว่าทีร้อยโทสุธรรม ละครรำ ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ โดยนางสาวปิยะมาศ >>Read more

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญศึกษาดูงานและเชื่อมโยงการค้ากับ Biz Club พระนครศรีอยุธยา ณ ตลาดหลวงปู่ทวด จ.พระนครศรีอยุธยา

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ โดยนางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายฯ ได้ร่วมงานเชื่อมโยงและศึกษาดูงาน >>Read more