Biz Club อำนาจเจริญ:รายชื่อนักธุรกิจบิสคลับทั่วประเทศร่วมงาน “เจรจาการค้า” ในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” วันที่ 30 มี.ค. 61 ณ โรงแรมฝ้ายขิด อำนาจเจริญ

รายชื่อผู้เข้าร่วมเจรจา Amnatcharoen ASEAN Trade Link  2018 วันที่ 30 มี.ค. 61 อำนาจเจริญ ณ โรงแรมฝ้ายขิดอำนาจเจริญ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อบริษัท/องค์กร/ร้าน โทร จังหวัด สินค้า หมายเหตุ
1 YE LIN MAUNG Super genius company Myanmar สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-3
2 THU YA MON Super genius company Myanmar สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-3
3 TYUNT MOUNG Super genius company Myanmar สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-21
4 PHAM KIEN CUONG Trader Group Vietnam Trader ฝ้ายขิด-1
5 VU THI HIEP THUONG Trader Group Vietnam Trader ฝ้ายขิด-2
6 Mr. Thanathip Kamlangchareon ประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแขวงจำปาสัก Laos นำเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภท บริการโลจิสติก ชิปปิ๊ง ไทย-ลาว ฝ้ายขิด-4
7 Mr.Xayyaphet Apixay รองประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแขวงจำปาสัก Laos นำเข้า ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง อุปโภค บริโภค ฝ้ายขิด-4
8 ท่านลี อุดนี ประธานหอการค้า จ.บันเตียเมียนเจย Cambodia CEO บ.ลีอุตน์ นำเข้าส่งออก ฝ้ายขิด-5
9 ท่านซัน บุญมั่น รองประธานหอการค้าและผู้จัดการทั่วไป Cambodia โรงสี ฝ้ายขิด-5
10 ท่านเสียง โตหี่ รองประธานหอการค้า Cambodia ตัวแทนจำหน่ายรถไถคูโบต้า ฝ้ายขิด-6
11 ท่านลิมบู ฝ่ายบัญชี Cambodia ตัวแทนจำหน่ายกระทิงแดง/นำเข้าเครืองดื่มชูกำลัง ฝ้ายขิด-6
12 ท่านฮุย เล้ง รองประธานหอการค้า Cambodia เจ้าของตลาดสดและสวนสนุก ฝ้ายขิด-7
13 ท่านฉวน สุพรรณ ที่ปรึกษา Cambodia นำเข้ารถเกียวข้าวและอะไหล่ ฝ้ายขิด-7
14 ท่านเลียบ ซ้อมนาง ที่ปรึกษา Cambodia เจ้าของซุปเปอร์มาเก็ต/เจ้าของร้านขายเหล็ก ฝ้ายขิด-8
15 ท่าน เชือง ซิวเอียน ที่ปรึกษา Cambodia ผู้จัดการธนาคาร ABA กัมพูชา ฝ้ายขิด-8
16 ท่าน อึง กี่เฮ้ง ที่ปรึกษา Cambodia ผู้แทนจำหน่ายปูนตราเพชร ปอยเปต ฝ้ายขิด-9
17 ท่าน ติ่ม ซิ่นนา เลขาหอการค้า Cambodia นำเข้าเครืองดื่มผลไม้ ฝ้ายขิด-9
18 ดร.กรัญย์ สุทธารมณ์ ประธาน Biz Club Thailand 082-8888099 เพชรบุรี บิสคลับประเทศไทย ฝ้ายขิด-10
19 นางอาภาภัทร์ เล็กคง บริษัทเอ แอนด์ เอส เซอร์วิส คลีนนิ่ง ซัพพลาย 081-8904346 ชลบุรี อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในโรงแรม ฝ้ายขิด-11
20 นายสุรศักดิ์ เล๊กคง บริษัทเอ แอนด์ เอส เซอร์วิส คลีนนิ่ง ซัพพลาย 081-8904346 ชลบุรี อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในโรงแรม ฝ้ายขิด-11
21 นางสาวสุภาวดี แย้มงามเหลือ หจก.เรือนภาวดี 089-4074960 ชลบุรี ดอกไม้ประดิษฐ์กับเครืองประดับ เฮือนคำ-1
22 นางนภัสสร ศรีกุล หจก.เรือนภาวดี 086-3515868 ชลบุรี ดอกไม้ประดิษฐ์กับเครืองประดับ เฮือนคำ-1
23 วารีญา ศรีหมวด (พี่ซอน) พลอยเงิน 089-6038045 ชลบุรี เครืองประดับ พลอย เฮือนคำ-2
24 นางสาวทรัพยวรา เจริญพานิชสกุล บริษัท ดิ เอท รีพับบลิค จำกัด 080-8806577 ชลบุรี น้ำดื่ม เฮือนคำ-2
25 นส.วิณัฐมิตรา สกุลเรมธนาภักดี  หจก โชคนิตยา 096-6359898 กระบี่ อาหารทะเล แปรรูป ระเมียรดาว-6
26 Mr. Hiranpakon Thonghem Artificial Intelligence Technology Ltd. 061-5858264 ภูเก็ต Smart City Solutions and Consultant เฮือนคำ-3
27 นาย วสุ   ตันติวงศ์  55herb 081-4581477 ชลบุรี ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร Route202-1
28 นาง เบญจวรรณ ตันติวงศ์  55herb 081-4581477 ชลบุรี ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร Route202-1
29 นายกิตติพงษ์ วรงชยกุล บจ.วินเนอร์ ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล 096-4636194 ชลบุรี ผลิตภัณฑ์บำรุงข้อเข่า พรีม ยูซี-ทู อความิน Route202-2
30 นางสาวภิญญดา ศิลาวรกุล บจ.วินเนอร์ ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล 096-4636194 ชลบุรี ผลิตภัณฑ์บำรุงข้อเข่า พรีม ยูซี-ทู อความิน Route202-2
31 นาย Weisong Sholom health Company Limited 097-9969199 ชลบุรี น้ำมันถั่วดาวอินคา สกัดเย็นชนิดแคปซูล Route202-3
32 นาง อารีรัตน์  Ouyang Sholom health Company Limited 097-9969199 ชลบุรี น้ำมันถั่วดาวอินคา สกัดเย็นชนิดแคปซูล Route202-3
33 นส.วันทณีย์ เสนาคุณ บจ.วันเวนเชอร์ จำกัด 089-4783551 ชลบุรี บั๊กการ์ด สติกเกอร์ไล่ยุง /สติกเกอร์หัวหอม Route202-4
34 นส.ปฐมาภรณ์ น้อยวัฒนะ บจ.วันเวนเชอร์ จำกัด 089-4783551 ชลบุรี บั๊กการ์ด สติกเกอร์ไล่ยุง /สติกเกอร์หัวหอม Route202-4
35 นางปาริชาติ แดงเปี่ยม นางปาริชาติ แดงเปี่ยม 096-4636194 ชลบุรี เครื่องสำอาง Route202-5
36 นางธมลวรรณ พุ่มอรุณ นางธมลวรรณ พุ่มอรุณ 096-4636194 ชลบุรี ครกหินอ่างศิลา Route202-5
37 นางอัมพร โคตะสา ร้านพนาวัลย์ 095-6304652 พิจิตร ส้มโอขาวแตงกวา Route202-6
38 นางสาวปภาวรินท์ ดีรักชาติ  Biz Club สมุทรสงคราม 098-1182517 สมุทรสงคราม จำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว ดอกเกลือ Route202-6
39 คุณประญัติ มงคลนิมิตร ธูปหอมมงคลนินิตร 081-8431995 สุพรรณบุรี ธูปหอม Route202-7
40 คุณปริญญา เลิศสุวรรณสิทธิ์ ฟาร์มสบายใจ 088-5631974 ชัยนาถ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กระเจียบมอล Route202-7
41 นายธนภณ เข็มกลัดทอง ประธาน Biz Club ฉะเชิงเทรา 081 – 9013425 ฉะเชิงเทรา สมุนไพรแปรรูป ระเมียรดาว-1
42 นางณัฎฐนิช ทองวิไล สมาชิก Biz Club ฉะเชิงเทรา 081 – 9013425 ฉะเชิงเทรา สมุนไพรแปรรูป ระเมียรดาว-1
43 คุณสาธิต ยอดดำเนิน บจก.เจ.แทรเวล 081-9811180 กาญจนบุรี บริษัททัวร์และท่องเที่ยว ระเมียรดาว-2
44 คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย Biz Club กาญจนบุรี 081-9811180 กาญจนบุรี ธุรกิจบริการ ระเมียรดาว-2
45 คุณนิรันด์ Biz Club กาญจนบุรี 081-9811180 กาญจนบุรี ธุรกิจขนมปังกรอบ ระเมียรดาว-3
46 นายสุรเชษฐ์ สรงสระแก้ว บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด 094- 9092326 สมุทรสาคร ถุงมืออุตสาหกรรมและ อุปกรณ์ความปลอดภัย ระเมียรดาว-3
47 คุณสุรพงษ์ ณรงน้อย บ.ชายน้อยฟูด จำกัด 061-5455996 ชุมพร ขนมคบเคี้ยว ตราชายน้อย ระเมียรดาว-4
48 ประเสริฐ เกตุกุล กาแฟเขาทะลุ จ.ชุมพร 096-5622580 ชุมพร กาแฟสำเร็จรูปตรา เขาทะลุ ระเมียรดาว-5
49 อภินันท์ นิลนัด กาแฟเขาทะลุ จ.ชุมพร 096-5622580 ชุมพร กาแฟสำเร็จรูปตรา เขาทะลุ ระเมียรดาว-5
50 จรวย ขิบเคลื่อน กาแฟเขาทะลุ จ.ชุมพร 096-5622580 ชุมพร กาแฟสำเร็จรูป ตรา เขาทะล ระเมียรดาว-4
51 นางสาวบุษราภา  บุษปรีดาพงษ์ ประธาน Biz Club สุรินทร์ 099-4624236 สุรินทร์ กระเป๋าผ้าไหม สร้อยคอจากหินสี-เครื่องประดับเงิน LJ-1
52 นางสาวรุจิปภาพิณ กานต์ฤดีศุรธี Triple young 080-9966691 สุรินทร์  สบู่ เซรั่มบำรุงหน้า เซรั่มปลูกผม LJ-1
53 นายกษมพงษ์   ผึ่งชาติ นายกษมพงษ์   ผึ่งชาติ 092-9591541 สุรินทร์ สินค้าเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ มันหวานญีปู่น กาแฟ LJ-2
54 นายชุมพล  ศิริภักดิ์ ประธาน Biz Club กาฬสินธุ์ 089-9431-948 กาฬสินธุ์ จำหน่ายข้าวอินทรีย์ LJ-2
55 คุณกฤษดิ์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์ รัศมีผ้าทอง 086-9922532 หนองคาย ประเภท: จำหน่ายผ้าฝ้ายแปรรูป LJ-3
56 คุณศศิรัศมี เทียมสุวรรณ์ เขย่าสยาม Siam shake 062-3595661 หนองคาย ประเภท:เครื่องดื่ม LJ-3
57 นายสุเมธ มั่งคั้ง ประธาน Biz Club ขอนแก่น 062-9585924 ขอนแก่น สินค้าเกษตร ฟาร์มขนาดใหญ่ LJ-4
58 นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี  ปธ. Biz Club ชัยภูมิ 081-8161929 ชัยภูมิ สินค้าของสมาชิกบิสคลับ LJ-12
59 นายปริญญา​ สุวรรณศรี  บ.ประชารัฐชัยภูมิ 098-3414569 ชัยภูมิ สินค้าชุมชนบริษัทประชารัฐ LJ-12
60 น.ส. ศรัณรัตน์  รัตนธรานนท์ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเสี้ยวน้อย​และเครื่องสำอาง 097-3148618 ชัยภูมิ ผ้ากลิ่นตะไคร้หอมและเครื่องสำอางค์ LJ-5
61 นางนันทา​ ปาจิตเณย์ กลุ่มข้าวมีสุข 095-9672072 ชัยภูมิ ข้าวอินทรีย์และแปรรูปข้าว LJ-5
62 นายธฤษณุ ขจรโกวิทย์ ประธาน Biz Club นครราชสีมา 086-4608850 นครราชสีมา บจก.เค.วี.เอ็กซ์เพรส LJ-6
63 นางปุณิดา ขจรโกวิทย์ บจก.เค.วี.เอ็กซ์เพรส 087-6518316 นครราชสีมา บจก.เค.วี.เอ็กซ์เพรส LJ-6
64 นางอังคณา ปุรณะชัยคีรี บมจ.เอ็มเอ็มพี 089-7888464 นครราชสีมา ประเภทธุรกิจบรรจุภัณฑ์ LJ-7
65 นายวัชระ ธนโรจน์ภักดีกุล บมจ.เอ็มเอ็มพี 081-4042571 นครราชสีมา ประเภทธุรกิจบรรจุภัณฑ์ LJ-8
66 นาย สุพร แก้วทิพย์ บจก. บ้านไร่สานฝัน 094-8962594 นครราชสีมา ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ LJ-8
67 นางสาวนันทนัช วัชราภิชาด บ.บ้านไร่สานฝัน จก. 094 896 4994 นครราชสีมา ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มจากมัลเบอร์รี่ออแกนิค LJ-7
68 นางณิชาทิพย์ กุลจรัสทรัพย์ SRP SIAM HERBAL CO LTD. 094-2892552 เชียงใหม่ เครื่องสำอาง HAIR& SKIN CA Route202-8
69 นางรัชกร จูมพระบุตร ริชชี่ บิวตี้ 062-9261423 อุบลราชธานี เครืองสำอางค์และความงาม Route202-8
70 นายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ ประธาน Biz Club อุบลราชธานี 082-5559595 อุบลราชธานี โรงแรม LJ-4
71 นางปิยรัตน์ ไชยมาศ I am cotton 095-2518834 อุบลราชธานี ผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ระเมียรดาว-7
72 นางอรทัย หนูตอ อรทัย ไก่จ้อ 091-7321410 อุบลราชธานี จ้อไก่.จ้อรวมทะเล.แหนมปลา.หมูยอ. ระเมียรดาว-7
73 นางประพีร์รัตน์ ลุสมบัติ บ้านต้นไม้ใบยา 083-3724402 อุบลราชธานี สมุนไพรแปรรูป ระเมียรดาว-8
74 คุณกรรณภัทร ธนโรจน์ชัยกุล หจก.ธนภัทร คอสเมติก 062-8932829 อุบลราชธานี เครื่องสำอาง ระเมียรดาว-8
75 คุณประสิทธิ์ ศรีงาม สถาบันการเรียนรู้ปฐมวัย 081-4572077 อุบลราชธานี สื่อการเรียนการสอน LJ-10
76 นายวรวุฒิ สุจริต หจก.งามศิริ การเกษตร 082-2009494 ศรีสะเกษ สินค้าเกษตร LJ-10
77 นางอุไรวรรณ อุ่นอบ ประธาน Biz Club ศรีสะเกษ 086-2454729 ศรีสะเกษ สมุนไพรแปรรูป (น้ำลูกยอ) LJ-11
78 นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท ประธาน Biz Club ยโสธร 086-4604088 ยโสธร บ.โรงสีกิตเจริญยโสธร จก. LJ-11
79 นางสาววรินทร เกิดผา สยามโคนม 095-5989415 ขอนแก่น จำหน่าย นมอัดเม็ด LJ-13
80 นางนงนุช ผลเต็ม นงนุชสมุนไพร 089-4556935 สมุทรปราการ แชมพูสมุนไพร LJ-13
81 นางสาวณัฐฐนันท์  กุมารสิงห์ ร้านเปเรร่า 088-8789461 นครราชสีมา ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม LJ-14
82 นายสุทธิโรจน์  ธนวิบูลย์ผล ร้านเปเรร่า 065-3598352 นครราชสีมา ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม LJ-14
83 นางจุฑารัตน์ ตั้งพาณิชย์ บริษัท สุคันธาไทยสแน็ค จำกัด 081-8526557 เพชรบุรี ข้าวตังธัญพืช ข้าวตังทรงเครื่อง ฝ้ายขิด-12
84 นางสาวจตุพร อิทธิผลสิริ หจก.เฮิร์บ แอนด์ สไปซ์ แลนด์ 085-1357919 เพชรบุรี หมี่ซั่ว บะหมี่อบแห้ง อุด้ง ฝ้ายขิด-12
85 นายประวิทย์ เครือทรัพย์ บริษัท เพชรบุรีไทยดีเสิร์ท จำกัด 089-7965052 เพชรบุรี ขนมหวานเมืองเพชร ฝ้ายขิด-13
86 นายสมพงษ์ หนูศาสตร์ กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง 086-5444473 เพชรบุรี เกลือสปา ฝ้ายขิด-13
87 นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ประธาน Biz Club เพชรบุรี 086-1572049 เพชรบุรี ขนมหวานเมืองเพชร ฝ้ายขิด-10
88 นายสมเกียรติ ชูสาย ร้านชูสายเบญจรงค์ 080-4503966 เพชรบุรี เบญจรงค์ ฝ้ายขิด-14
89 นายณัศพงศ์ เพชรพันธ์ช่าง ณัศพงศ์ฟาร์ม 089-1766741 เพชรบุรี ปุ๋ยมูลไส้เดือน ฝ้ายขิด-14
90 นางโสภา มาลัยเลิศ ร้านเค้กสวนปริก 085-2305477 เพชรบุรี เค้ก คุ๊กกี้ ฝ้ายขิด-15
91 จ.ส.อ.ประภาส อินทนู ร้านโกตุ๊ 086-5218449 เพชรบุรี กะปิ ดอกเกลือ ฝ้ายขิด-16
92 นายบุญชู ตุ้มมล ประธาน Biz Club ประจวบคีรีขันธุ์ 087-1064963 ประจวบคีรีขันธุ์ BT Fruit (ผลิตภัณฑ์จากกล้วย) ฝ้ายขิด-16
93 คุณวีรวัชร์ ฐิติวุฒิเสถียร์ ประธาน Biz Club ระยอง 081-5728560 ระยอง สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-17
94 คุณมลตรี งามสง่า รองประธาน บิสคลับ ระยอง 081-5728560 ระยอง สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-17
95 คุณกฤษญาณี สังข์ทอง เลขานุการ บิสคลับระยอง 081-5728560 ระยอง สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-15
96 นางสาวสกนธ์ทิพย์  นามสง่า เค แอนด์ ดี 083-815-0087 กรุงเทพ เซรั่มบำรุงผิว ฝ้ายขิด-18
97 นางสาวอังคณา ฉัตรแก้ว Yada spa 089-5646542 กรุงเทพ สปา ฝ้ายขิด-18
98 นายนพทัต บุณยเกียรติ ประธาน Biz Club กรุงเทพฯ 061-9916524 กรุงเทพ รับทำสื่อและจัดทำวิดีโอสำหรับสินค้า/องค์กร ฝ้ายขิด-19
99 นางสาวนวพรรษ รื่นฤทัย ร้านโฟร์บิวตี้ 096-8239662 กรุงเทพ บริการเสริมความงามครบวงจร ฝ้ายขิด-19
100 คุณตรีรัตน์  ธงกุลยา ตรีฟาร์ม 098-4909212 แพร่ สินค้าเกษตรแปรรูป นครินทร์-1
101 คุณณหัย  ศรีภูมินทร์ บ้านสมุนไพรภูพฤกษา89 094-6086161 แพร่ สินค้าสมุนไพร นครินทร์-1
102 นางวันนา เทียมเทศ บริษัท ไทยเด็นตี้ อินเตอร์เทรด จำกัด 085-5865553 สงขลา น้ำแกงสำเร็จรูป น้ำแกงเขียวหวาน ,น้ำตาลโตนด นครินทร์-2
103 นาวสาวทิมาพร ศรีรัตนกุล บริษัท ไทยเด็นตี้ อินเตอร์เทรด จำกัด 090-4654149 สงขลา น้ำแกงสำเร็จรูป น้ำแกงเขียวหวาน ,น้ำตาลโตนด นครินทร์-2
104 นางสาวจิระติการ โสภาพัทรวิชญ์ บริษัท ภูกฤตชญา จำกัด  091-0464578 สงขลา thai lava red gravy multi-purose น้ำซอสพร้อมทาน นครินทร์-3
105 นางสาวชญานันท์ ระวิสกุลวงศ์ บริษัท ภูกฤตชญา จำกัด 094-5942466 สงขลา thai lava red gravy multi-purose น้ำซอสพร้อมทาน นครินทร์-3
106 นางศรีเรือน  สิงศิริกุล บริษัท โกโก้กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมียม จำกัด 089-4824496 สงขลา ช็อกโกแลต มะม่วงแช่อิ่ม,มะม่วงสด นครินทร์ -4
107 นายณัฐพล เทียนโพธิวัฒน์ บริษัท โกโก้กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมียม จำกัด 089-8708700 สงขลา ช็อกโกแลต มะม่วงแช่อิ่ม,มะม่วงสด นครินทร์ -4
108 นาวสาวสายพิณ พงษ์สมร พิณแคน กรุ๊ป 089-6262543 นครราชสีมา เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป นครินทร์-5
109 นางสาวน้ำผึ้ง สาครบุรี พิณแคน กรุ๊ป 088-3458244 นครราชสีมา เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป นครินทร์-5
110 คุณสุนันท์ หิรัญนวกุล ก๊วยจั๊บ ฮาลอง 094-2919566 อุบลราชธานี อาหารแปรรูป ก๊วยจั๊บ ฝ้ายขิด-20
111 คุณกัลยา หิรัญนวกุล ไก่ยอแม่สุนันท์ 094-2919566 อุบลราชธานี หมูยอ หมูแผ่น ฝ้ายขิด-20
112 นางมณีรัตน์ ประสพเมต มณีสกินแคร์ 081-565-4515 สมุทรปราการ เครื่องสำอางสมุนไพรบำรุงผิว ฯลฯ LJ-9
113 นางสรินรัตน์ ปฐวีภัทรานันท์ สุวรรณภูมิโอสถ 081-449-7941 สมุทรปราการ  น้ำมันเหลืองตราเบญจะ LJ-9
114 นายรัฐโรจน์ ปฐวีภัทรานันท์ สุวรรณภูมิโอสถ 081-449-7941 สมุทรปราการ  น้ำมันเหลืองตราเบญจะ LJ-15
115 นายภัคกร สอดศรี กาแฟโบราณประยุกต์บัวบางแก้ว- 086-303-5725 สมุทรปราการ กาแฟโบราณประยุกต์บัวบางแก้ว- เครื่องดื่ม LJ-15
116 คุณปรีดา วุฒิศิริบูรณ์ ที่ปรึกษา Biz Club อำนาจเจริญ 081-9658230 อำนาจเจริญ ที่ปรึกษา Biz Club อำนาจเจริญ ไม่พัก
117 คุณเพ็ญศิริญา ตั้งตระกูลวงศ์ ผู้จัดการ บ.ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ 089-7229130 อำนาจเจริญ ผู้จัดการ บ.ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ ไม่พัก
118 คุณวินัย มีชัย ประธานหอการค้า จ.อำนาจเจริญ 081-9994185 อำนาจเจริญ ประธานหอการค้า จ.อำนาจเจริญ ไม่พัก
119 นางเอมอร ไทยสปา บริษัทเอมอรไทยสปาจำกัด 082-3746770 อำนาจเจริญ สมุนไพรแปรรูป ไม่พัก
120 นางสาวรุ่งนภา งามวงศ บริษัท งามวงศ์เกษตรอินทรีย์ จำกั 098-5092887 อำนาจเจริญ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไม่พัก
121 นายสุระสิทธิ์  นวดข้าว เสื่อกก นาหมอม้า 087-8751014 อำนาจเจริญ ประเภทของใช้ (เสื่อกก) นาหมอม้า ไม่พัก
122 คุณกฤษณา เจริญสุข หจก.ไหมอีรี่อำนาจเจริญ 089-8432167 อำนาจเจริญ แปรรูปผลิตภัณฑ์  และดักแด้อบกรอบปรุงรส ไม่พัก
123 นางศรีสมพาน  ภิรมย์ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านคำพระ.ไม้มงคล 084-8368807 อำนาจเจริญ กำไล.แหวน.ชุดกาแฟ.แก้วไวน์ ไม่พัก
124 นางเกษร วงศ์ภูดร ร้านเกสรผ้าม่าน 083-7385089 อำนาจเจริญ จำหน่ายผ้าม่านสำเร็จรูป ไม่พัก
125 นางสุรภา พงษ์พิลา ปลาทูหอมสมุนไพร 095-9563929 อำนาจเจริญ จำหน่ายปลาทูหอมสมุนไพร ไม่พัก
126 นางอนุธิดา มุ่งหมาย แจ่วบองกวิสรา 088-4814159 อำนาจเจริญ แจ่วบ๋อง ไม่พัก
127 นายเจนจบ ศีรษะตระกูล หจก.ลุงเจนภูย่านาง 098-6740613 อำนาจเจริญ น้ำย่านาง ไม่พัก
128 นางสาวเวียงพงศ์ แสงทอง กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาผาง 096-9422389 อำนาจเจริญ ข้าวอินทรีย์ ไม่พัก
129 นายสถิตย์ ม่วงกรุง หจก.ส.สตีฟออร์แกนิคฟาร์ม 093-1638136 อำนาจเจริญ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ไม่พัก
130 นางนงนุช ศรีแก้ว แจ่วบองแม่มะลิวัลย์ 065-6291561 อำนาจเจริญ น้ำพริกตราแม่มะลิวัลย์ ไม่พัก
131 นายพงษ์เดช แสงบุญ หจก.ศักญาพล เพื่อนเกษตร 086-0891893 อำนาจเจริญ ผลิตและจำหน่ายด้ามจอบด้านเสียม ไม่พัก
132 นางไชฮา เชง หจก.ศักญาพล เพื่อนเกษตร 093-2505000 อำนาจเจริญ ผลิตและจำหน่ายด้ามจอบด้านเสียม ไม่พัก
133 นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธาน Biz Club อำนาจเจริญ 090-5928614 อำนาจเจริญ ปุ๋ยตราเอฟเค ไม่พัก
134 นายธนบัตร บัวแก้ว หจก.เอฟเค เอ็กซ์ 081-4235260 อำนาจเจริญ รับทำเว็บและแอพพลิเคชั่น ไม่พัก
135 นายพาลาภ จักร์แก้ว โครงการสบายดีมีสุข 089-8896252 อำนาจเจริญ บ้านจัดสรร ไม่พัก
136 นางสาวสุมลรัตน์ พงษ์กิตติธัช หจก.เทวะคุณสมุนไพร 093-3260949 อำนาจเจริญ จำหน่ายสมุนไพรแปรรูปต่างๆ ไม่พัก
137 นางสุพรรณี รัตนโสภา ร้านโอเค 2 087-4542121 อำนาจเจริญ รองเท้า ไม่พัก
138 นายวุฒิพร สมหมั่น สวนสมหมั่น 089-1169231 อำนาจเจริญ กล้าไม้ กล้ามะพร้าวน้ำหอม ไม่พัก
139 นายพีรศิษฎ์ ห่อรัตนาเรือง ร้านเมืองดอกจาน 089-8941539 อำนาจเจริญ อาหารปักใต้ น้ำพริก ไม่พัก
140 นางพิมพากานต์  เตโช พิมพากานต์  เตโช 081-2668442 อำนาจเจริญ ข้าวฮางงอกสมุนไพร ไม่พัก
141 นายอร่าม สัมพะวงศ์ ร้าน หมูสด ar pork and food 089-2826683 อำนาจเจริญ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเนื้อหมู,หมูแดดเดียว,แหนมซี่โครงหมู ไม่พัก
142 นายพันพัส ณรงค์พันธ์ นายพันพัส ณรงค์พันธ์ 089-4273004 อำนาจเจริญ ผลิตภัณฑ์ น้ำจิ้มลูกชิ้นวิชุดาเงินล้าน ไม่พัก
143 นางจินดาหรา วาจิตร ร้าน สกินพลัส  บิ้วตี้ 089-7151999 อำนาจเจริญ สบู่ นำมันมะพร้าว โลชั่นทาตัว ไม่พัก
144 นางจีรวรรณ บุบผาชาต โชคขนมปั้นขลิบ 093-5055150 อำนาจเจริญ ขนมปั้มขลิบ ไม่พัก
145 นายธนกฤต จันเสนา นายธนกฤต จันเสนา 088-3454530 อำนาจเจริญ ระบบกล้องวงจรปิด ไม่พัก
146 น.ส พิลาลักษณ์ แข็งพิลา หจก.ท.เจริญเกษตรกลการ 094-2878671 อำนาจเจริญ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ไม่พัก
หมายเหตุ โรงแรมฝ้ายขิด 045-511222
เบอร์ติดต่อโรงแรม เฮือนคำ รีสอร์ท 090-9824105
โรงแรมแอลเจ ดิอิมเมอรัล (LJ) 090-2401118
โรงแรมรูท 202 (Route 202) 045-452034
ระเมียรดาว รีสอร์ท 081 067 4149
นครินทร์ 045 511 226
มอเตอร์ไซต์รับจ้าง  คุณหน่อย 090-6671669
เบอร์ติดต่อในกรณีติดปัญหาต่าง คุณมล เลขาบิสคลับอำนาจเจริญ 093-3260949
คุณปริม 090-5928614

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ 180316-สรุปที่พักงานเจรจา (30มี.ค.61)Final

Biz Club อำนาจเจริญ : ประกาศรายชื่อสมาชิกบิสคลับทั่วประเทศร่วม “ออกบูธ” ในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

รายชื่อ Biz Club จากทั่วประเทศ เข้าร่วม ออกบูธ งานการค้าชายแดน วันที่ 29 มีค. -2 เม.ย. 61 อำนาจเจริญ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ร้านบูธ โทร จังหวัด ผลิตภัณฑ์
1 นางสาวบุษราภา  บุษปรีดาพงษ์ Biz Club สุรินทร์ 099-4624236 สุรินทร์ กระเป๋าผ้าไหม สร้อยคอจากหินสี-เครื่องประดับเงิน
2 นางสาวรุจิปภาพิณ กานต์ฤดีศุรธี Triple young 080-9966691 สุรินทร์  สบู่ เซรั่มบำรุงหน้า เซรั่มปลูกผม
3 นางสาวณัฐขมนต์ ชินธนากิจไพศาล Biz Club มุกดาหาร 091-6821345 มุกดาหาร สมุนไพร /เมจิก เฮริบ์
4 นางธนันพัชญ์ ปรียากุลพัฒน์ Biz Club  มุกดาหาร  081-8240689 มุกดาหาร หินมงคล
5 นางอัมพร โคตะสา ร้านพนาวัลย์ 095-6304652 พิจิตร ส้มโอขาว/แตงกวา
6 นายณรงค์ พิลารัตน์ วิสาหกิจชุมชนศรีอุดมก้าวหน้า 086-9832933 อุบลราชธานี แก่นตะวัน  มันเทศ ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง พันธุ์ มข.
7 นางสาวปภาวรินท์ ดีรักชาติ Biz Club สมุทรสงคราม 098-118-2517 สมุทรสงคราม จำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว ดอกเกลือ
8 คุณยวนใจ โยปัดทุ กลุ่มสตรีบ้านเสียว 081-6424375 กาฬสินธุ์ ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย
9 นางสาวลดาวัลย์ สมุห์เสนีโต ลัดดาวัลย์ ไข่มุกทอง 099-3956351 สงขลา เครื่องประดับ ไข่มุก
10 นางสมจิตร บุญคง มิสเตอร์ พิซซ่า เฟรซ 080-2093539 สมุทรสาคร พิซซ่า/ใช้ปลั๊กไฟ
11 นายวสันต์ จันทรครา สมุนไพรบ้านจันทรา 081-9671894 ระยอง สมุนไพร
12 นายมนตรี  นามสง่า Biz Club ระยอง 815-728560 ระยอง สินค้าอุปโภค  บริโภค
13 คุณกฤษญาณี สังข์ทอง Biz Club ระยอง 081-5728560 ระยอง สินค้าที่ขายทุเรียนทอด+ผลไม้แปรรูป+ชาวสมุย
14 บ้านเทวินทร์สมุนไพร บ้านเทวินทร์สมุนไพร 087-596-9334 ระยอง จำหน่ายสมุนไพร
15 คุณสาธิต ยอดดำเนิน บจก.เจ.แทรเวล 081-981-1180 กาญจนบุรี บริษัททัวร์และท่องเที่ยว
16 คุณณัฐพกรณ์ ฐากุลอธิวัฒน์ น้ำมันเหลืองตราพระพรหม 086-5598384 ตราด น้ำมันเหลือง ยาหม่อง ยาเขียว
17 คุณประสบชัย ทองธรรมชาติ คุณอัญญา จิวเวอรี่ 092-9928791 ตราด เครืองเงินประดับ เครืองประดับพลอย
18 คุณประญัติ มงคลนิมิตร ธูปหอมมงคลนินิตร 081-8431995 สุพรรณบุรี ธูปหอม
19 นางจรรยพร. หลิ่มบุญงาม ร้านราฟา 081-3832766 จันทบุรี สเปร์ย แก้ปวดเมื่อย
20 นางอนัญญา  เนตรลือชา อนัญญา  จิวเวอรี่ 086-8287366 จันทบุรี เครื่องประดับ
21 นางสันติ  ทิพยวรการ ร้าน  ต้นก่อหลวง 081-9335002 จันทบุรี สมุนไพรแปรรูป
22 นส.บรรณธร  สุทธิสหัส ร้าน นก ฟ้ามีตาการแว่น 095-3924653 จันทบุรี แว่นสายตา
23  นางวรันธร ศรีทองคำ (กาหลง) Farm outlet เกษตรชุมชน/ไร่ศรีทอง 085-6977366 จันทบุรี ขายผลไม้สด เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง
24 นางนงนุช ผลเต็ม นงนุชสมุนไพร 089-4556935 สมุทรปราการ แชมพูสมุนไพร
25 นางประคอง จันทะมาตย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนแพรวา 081-9757624 กาฬสินธุ์ ผ้าไหมแพรวา
26 กลุ่มสีดาษ(Zidaz) กลุ่มสีดาษ(Zidaz) 081-9649194 กาฬสินธุ์ ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย
27 แม่ปราณี วีระทูล แม่ปราณี วีระทูล 098-8084392 กาฬสินธุ์ น้ำพริก อาหารพื้นเมือง
28 นางรอฮายา สามะแอ Biz Club ยะลา 089-5953828 ยะลา ผ้าปาเตะเพ้นท์ และผ้าบาติด
29 สุไรดา มะหะมะสุลง Biz Club ยะลา 062-2366364 ยะลา ลูกหยีแปรรูป
30 ภิรมย์  สังข์นวม Biz Club ชลบุรี 081-4356862 ชลบุรี อาหารทะเลแปรรูป
31 ขนมบ้านนรมน Biz Club ชลบุรี 081-1526126 ชลบุรี  เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ และแปรรูป
32 วราค์พร สมุนไพร Biz Club ชลบุรี  087-5354207 ชลบุรี สมุนไพลพอกหน้า/ครีมสมุนไพล/สบู่สมุนไพล
33 วารีญา ศรีหมวด พลอยเงิน 089-6038045 ชลบุรี เครืองประดับ พลอย
34 สัสนา ไชยกุล นูริตา โรตาชาชัก 089-0752537 สตูล ชาชัก+โรตี
35 มาเรียม ไชยกุล ครัวมาเรียม ข้าวหมกแกงใต้ 089-4653510 สตูล ข้าวแกงปักใต้
36  ณัฐรภา สุวรรณเสน ร้านขนมไทยเศรษฐีเรือนทอง 094-5274856 ขอนแก่น ขายขนมไทย
37  นางสาววรินทร เกิดผา  สยามโคนม 095-5989415 ขอนแก่น นมอัดเม็ด
38 นายอาคม แข็งแรง สมุนไพรหมู่บ้านงูจงอาง(ขอนแก่น)  087-8316240 ขอนแก่น จำหน่าย ยาหม่อง,น้ำมันว่าน ทาแก้ปวด/คลายเส้น
39 คุณกฤษดิ์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์ รัศมีผ้าทอง 086-9922532 หนองคาย ประเภท: จำหน่ายผ้าฝ้ายแปรรูป
40 คุณศศิรัศมี เทียมสุวรรณ์ เขย่าสยาม Siam shake 062-3595661 หนองคาย ประเภท:เครื่องดื่ม
41 คุณสุรพงษ์ ณรงน้อย บ.ชายน้อยฟูด จำกัด 061-5455996 ชุมพร ขนมคบเคี้ยว ตราชายน้อย
42 จรวย ขิบเคลื่อน กาแฟเขาทะลุ จ.ชุมพร 096-5622580 ชุมพร กาแฟสำเร็จรูป ตรา เขาทะล
43 นายธนภณ เข็มกลัดทอง ประธาน Biz Club ฉะเชิงเทรา 081 – 9013425 ฉะเชิงเทรา สมุนไพรแปรรูป
44  นายสุรเชษฐ์ สรงสระแก้ว บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด 094- 909 2326 สมุทรสาคร ถุงมืออุตสาหกรรมและ อุปกรณ์ความปลอดภัย
45 ณิชาทิพย์ กุลจรัสทรัพย์ SRP SIAM HERBAL CO LTD. 094-2892552 เชียงใหม่ เครื่องสำอาง HAIR& SKIN CA
46 ทิวา ศรียาบ ทิวา ศรียาบ 089-9525227 เชียงใหม่ ของตกแต่งบ้านจากผ้าฝ้ายปักลายด้วยมือ
47 นางอุษา ทุมนาหาด อุษาผ้าไทย 086 -257 4902 บุรีรัมย์ จำหน่ายผ้าซิ่น
48  นางพุฒิ  หาญชนะ กลุ่มแต๋นภูเขาไฟ 082-145 3788 บุรีรัมย์ ข้าวแต๋น
49 นายภูมิพัฒน์ ทวีโชติพาณิชย์ บริษัท โคราชา จำกัด 091-0198905 นครราชสีมา ประเภทธุรกิจหมี่พร้อมปรุง
50 น.ส กมลกานต์ ดีล้วน บริษัท ลัคกี้บ๊อกซ์สล็อตแมชชีน 089-8645049 นครราชสีมา ประเภทธุรกิจตู้นํ้าหยอดเหรียญ
51 นางสมควร เจริญศักดิ์ พ่ออู๊ด ซาลาเปาพิบูล 085-3218435 อุบลราชธานี จำหน่ายซาลาเปา
52 นายชญตย์ เสื้อเชิ้ต  เรือนมงคล 094-2914694 อุบลราชธานี จำหน่ายเสื้อเชิ๊ต เสื้อทำงาน
53 รัตนา  คำแฝง กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาคำใหญ่ 081-4319602 อุบลราชธานี จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
54  นางเตรียมใจ เผ่าพันธ์ นำโชค 621510548 อุบลราชธานี เครืองประดับ
55 วิชุดา ทิพย์สิงห์ สมุนไพรพลูคาวตอง 090-0458687 อุบลราชธานี จำหน่ายสมุนไพร
56 นภาผ้าฝ้าย นภาผ้าฝ้าย 087-3032608 อุบลราชธานี จำหน่ายผ้าฝ้าย
57 น.ส. จิตรลดา เก่งทอง ร้านทองม้วนแม่เล็ก 090-974576 เพชรบุรี ผลิตภัณท์ ทองม้วน /ขอพื้นที่ปรุง นิดหนึ่ง
58 นางจุฑารัตน์ ตั้งพานิชย์ ร้่าน สุคันทา 081-8526557 เพชรบุรี ผลิตภัณฑ์ ข้าวตัง
59 นาง สมาน กลิ่นนาคธนกร กลุ่มขนมหวานเมืองเพชรแม่สมาน 081-9958317 เพชรบุรี ผลิตภันฑ์ ขนมหวานเมืองเพชร /ขอพื้นที่อบขนม
60 นาย จำรัส มีลิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเตาตาลบ้านหม้อ 084-3161791 เพชรบุรี ผลิตภัณฑ์ วุ้นน้ำตาลสด น้ำตาลสด น้ำตาลปึก
61 นายสมเกียร ชูสาย ร้านชูสายเบญจรงค์ 080-4503966 เพชรบุรี ผลิตภัณฑ์ เบญจรงค์
62 นายกอง พงศ์พีระ กลุ่มน้ำลูกสำรอง 081-8772028 ศรีสะเกษ น้ำสำรอง
63 กาญจนา ทองเพิ่ม กระเป๋าหนังเทียม  098-3727138 ศรีสะเกษ จำหน่ายกระเป๋าหนังเทียม
64 จำลอง ใจเที่ยงแท้ NUNLONG 095-1644757 นครปฐม รองเท้าหนังแท้ตรา NARONG
65 คุณสรรเสริญ ทองคง MEMO เสื้อปักมือ 086 -3320450 นครปฐม  เสื้อปักมือ
66 นางสาวรัศมีพัน หาญอาจ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านซ่ง 086-3976436 มุกดาหาร เสื้อผ้าสำเร็จรูป
67 คุณอนุชิต  เหมืองอุ่น อนุชิตตัดเย็บสำเร็จรูป 081-4031054 แพร่ ผ้าเครื่องแต่งกาย
68 คุณปฐมาภรณ์  แนวหลาน ร้านกิ๋นลำตำม่วน 082-3693953 แพร่ อาหาร
69 อวิกา จิ่นจอน อวิกาม้อฮ่อม 091-0720248 แพร่ ผ้าหม้อห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าม้อฮ่อม
70 นายธันวิช ปิวิถะ Biz Club ปัตตานี 080-8120632 ปัตตานี อาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพ
71 นายจำเนียร นนทะวงษ์ บจก.KMYดีเวลลอปเม้นท  063-7084574 ศรีสะเกษ รองเท่าจากโรงงานผู้ผลิตเอง
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออกบูธของสมาชิกบิสคลับอำนาจเจริญ  งานการค้าชายแดน วันที่ 29 มีค. -2 เม.ย. 61 อำนาจเจริญ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ร้านบูธ โทร จังหวัด ผลิตภัณฑ์
1 นางลัดดา แจ่มใส ลัดดาสมุนไพร 089-0902254 อำนาจเจริญ เครื่องสำอางค์สมุนไพร
2 นางสะอาด มณีสาย กลุมทอผ้าตาดใหญ่ 084-3691545 อำนาจเจริญ กลุ่มทอผ้าพื นเมืองตาดใหญ่
3 นางสุรภา พงษ์พิลา นางสุรภา พงษ์พิลา 095-9563929 อำนาจเจริญ ปลาทูหอมสมุนไพร
4 นายสุระสิทธิ์  นวดข้าว เสื่อกกนาหมอม้า 087-8751014 อำนาจเจริญ ประเภทของใช้ (เสื่อกก) นาหมอม้า
5 หจก.ไหมอีรี่อำนาจเจริญ หจก.ไหมอีรี่อำนาจเจริญ 089-8432167 อำนาจเจริญ แปรรูปผลิตภัณฑ์  และดักแด้อบกรอบปรุงรส
6 นางเอมอร  พิมเสน บริษัทเอมอรไทยสปาจำกัด 082-3746770 อำนาจเจริญ  สมุนไพรแปรรูป
7 นางเกษร วงศ์ภูดร ร้านเกสรผ้าม่าน 083-7385089 อำนาจเจริญ จำหน่ายผ้าม่านสำเร็จรูป
8 นางศรีสมพาน  ภิรมย์ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านคำพระ.ไม้มงคล. 084-8368807 อำนาจเจริญ กำไล.แหวน.ชุดกาแฟ.แก้วไวน์
9  นางกันณิกา ศรีภูมิ กลุ่มจิกดู่สร้างสรรผลิตภัณฑ์ผ้า 098-1141792 อำนาจเจริญ สินค้าของใช้ของที่ระลึก
10  นางธัญรัตน์ ผลาวงค์ กระเป๋าผ้า 084-9619379 อำนาจเจริญ สินค้า กระเป๋าผ้า เสื้อผ้าฝ้า
11 นางศุภสุตา สาระพันธ ร้านขนมชิตะ. 087-0421975 อำนาจเจริญ สินค้า ขนมเปียะ ขนมปั้นขลิบ  น้ำตาลโตนด
12  นางอุไร บัวลา กระเป๋าหนังพนา 081-3517852 อำนาจเจริญ สินค้า กระเป๋าหนัง
13 นางสาวธัญดา.  ธรรมโรจน์ กลุ่มวิไลหมอนขิด 087-4400144 อำนาจเจริญ หนอนขิต
14 น.ส.ชัญญานุช บุญนูน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องหนัง 061-5450964 อำนาจเจริญ จำหน่าย รองเท้าหนัง
15 นายเจนจบ ศีรษะตระกูล หจก.ลุงเจนภูย่านาง 098-6740613 อำนาจเจริญ น้ำย่านาง
16 นางสาวเวียงพงศ์ แสงทอง กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาผาง 096-9422389 อำนาจเจริญ ข้าวอินทรีย์
17 นายสถิตย์ ม่วงกรุง หจก.ส.สตีฟออร์แกนิคฟาร์ม 093-1638136 อำนาจเจริญ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์และอาหารปรุงสุก
18 น.ส.เดือนฉาย  มาระแสง บ้านหินงาม 861-632748 อำนาจเจริญ เครืองประดับเงิน
19 นางนงนุช ศรีแก้ว แจ่วบองแม่มะลิวัลย์ 065-6291561 อำนาจเจริญ น้ำพริกตราแม่มะลิวัลย์
20 นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว Biz Club อำนาจเจริญ 090-5928614 อำนาจเจริญ สินค้าสมาชิกบิสคลับ
21 นางจีรวรรณ บุบผาชาต โชคขนมปั้นขลิบ 093-5055150 อำนาจเจริญ ขนมปั้มขลิบ
22 นางบัวสอน อัปกาญนจ์ กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 096-1561613 อำนาจเจริญ ผ้าทอและ ผลิตภัณฑ์จากผ้า
23 นางอนุธิดา มุ่งหมาย แจ่วบองกวิสรา 088-4814159 อำนาจเจริญ แจ่วบอง มะตูมตากแห้งมะขามเปียก
24 นางชุมพร บุญสนอง กลุ่มแปรรูปอาหารและเครื่อดื่มบ้านโพนขวาว 094-3652761 อำนาจเจริญ ส้มตำ คอหมูย่าง อาหารปรุงสุกและน้ำดื่ม

หมายเหตุ  :  คูหาภายในโครงสร้างเต้นท์ขนาดใหญ่ (ไม่ปรับอากาศ) ขนาด 2.5 x 2.5 เมตร  โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมปลั๊กไฟและไฟฟ้าแสงสว่าง >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ : กำหนดการงาน “ตลาดนัดชายแดนเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน” Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018

เรียนท่านประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับทุกจังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ Biz Club อำนาจเจริญ
>>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สนง.อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษารายตัว ณ ศูนย์ Love Farmer & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือกับ หน่วยบ่มเพาะวิสหกิจ >>Read more

ดูงานสร้างประสบการณ์ ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด..Biz Club อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25-28 ม.ค. 61 ที่ผ่านมาที่แรกคือ พิพัธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ จัดอบรม Digital Marketing : การตลาดใหม่บนโลกออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชมุชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า LOVE FARMER & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ ได้ร่วมกับจัดกิจกรรม อบรมสัมมนา กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญในหัวข้อ  Digital Marketing : การตลาดใหม่บนโลกออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ ศูนย์ LOVE FARMER & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีการนำของขวัญมาจับฉลากและรับพรจาก >>Read more