Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอิสาน

วันนี้ 9 พ.ย. 61 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมงานประชุมสัมมนานานาชาติ เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ GMS. ณ โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune รัชดาภิเษก (ห้อง Platinum)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุม สัมมนานานาชาติ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม “สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี” เส้นทางท่องเที่ยวหัตถกรรมและสมุนไพร ระหว่างวันที่ 9-11 ต.ค. 61

Biz Club อำนาจเจริญ  ร่วมกิจกรรม “สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี” เส้นทางท่องเที่ยวหัตถกรรมและสมุนไพร >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานกระตุ้นการบริโภคข้าวหอมมะลิและผักอินทรีย์ พร้อมเปิดตลาดรอบศูนย์ Biz Shop

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยโท สุธรรม ละครรำ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ เข้านำเสนอแผนการดำเนินงาน ต่อผู้ว่าว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยว่าที่ร้อยโท สุธรรม ละครรำ และเครือข่ายธุรกิจ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ได้รับรางวัล บิสคลับดีเด่น สาขา “การมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย” จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในงาน The power of economy วันที่ 3 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ เมืองทองธานี

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ ได้รับรางวัล บิสคลับดีเด่น สาขา “การมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย” จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ เชื่อมโยงและดูงานตลาดต่อยอด ณ บริษัท Asset World Estale Group จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ส.ค. 61 เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ นำโดยประธาน คุณปิยะมาศ บัวแก้ว และคณะกรรมการ  ร่วมกับ สนง.พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ เข้าร่วมเปิดงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิ ของดีอีสานใต้” จ.พระนครศรีอยุธยา

งาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิ ของดีอีสาณใต้” ที่ อยุธยาซิตึ้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา เริ่มวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก Biz Club ศรีสะเกษ

วันที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วบ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ศรีสะเกษ กลุ่มเกษตรกร >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาบิสคลับ ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ.นนทบุรี

นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ร่วมกับอีก >>Read more

ผังบูธและเลขที่บูธในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ 180315-เลขที่บูธ

ประกาศรายชื่อสมาชิก Biz Club จากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้าในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

หมายเหตุ  :  คูหาภายในโครงสร้างเต้นท์ขนาดใหญ่ (ไม่ปรับอากาศ) ขนาด 2.5 x 2.5 เมตร  โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมปลั๊กไฟและไฟฟ้าแสงสว่าง >>Read more

ข้าวจากโครงการ LOVE FARMER อำนาจเจริญ สู่คนเมืองชลบุรี ผ่าน Biz Club Thailand

นางอาภาภัทร เล็กคง ผู้ช่วยเลขาณุการ บิสคลับไทยแลนด์ ส่งมอบข้าวหอมมะลิจาก  อ.อำนาจเจริญ ให้ลูกค้าคนสำคัญของ หจก.เอ แอนด์ เอสฯ  ภายใต้โครงการ “MOU Love Farmer” ระหว่าง ท่านประธาน บิสคลับไทยแลนด์ และท่านประธาน บิสคลับ จ.อำนาจเจริญ ในงานพิธีเปิด “Biz Shop”

>>Read more