Biz Club อำนาจเจริญร่วมกิจกรรม รดน้ำขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ พร้อมด้วยพันธมิตร สสว.อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม รดน้าขอพร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ กำหนดการ : รายชื่อนักธุรกิจบิสคลับทั่วประเทศร่วมงาน “เจรจาการค้า” ในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” วันที่ 30 มี.ค. 61 ณ โรงแรมฝ้ายขิด อำนาจเจริญ

กำหนดการเจรจาการค้าอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อผู้เข้าร่วมงานเจรจาการค้าได้ที่นี่

>>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ : ประกาศรายชื่อสมาชิกบิสคลับทั่วประเทศร่วม “ออกบูธ” ในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า พร้อมหมายเลขบูธ ระหว่างวันที่

>>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ : กำหนดการงาน “ตลาดนัดชายแดนเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน” Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018

เรียนท่านประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับทุกจังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ Biz Club อำนาจเจริญ
>>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สนง.อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษารายตัว ณ ศูนย์ Love Farmer & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือกับ หน่วยบ่มเพาะวิสหกิจ >>Read more

ดูงานสร้างประสบการณ์ ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด..Biz Club อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25-28 ม.ค. 61 ที่ผ่านมาที่แรกคือ พิพัธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ จัดอบรม Digital Marketing : การตลาดใหม่บนโลกออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชมุชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า LOVE FARMER & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ ได้ร่วมกับจัดกิจกรรม อบรมสัมมนา กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญในหัวข้อ  Digital Marketing : การตลาดใหม่บนโลกออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ ศูนย์ LOVE FARMER & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีการนำของขวัญมาจับฉลากและรับพรจาก >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ เดินหน้าเต็มกำลังหนุนสินค้าชุมชมจำหน่ายที่ศูนย์ LOVE FARMER & BIZ SHOP อำนาจเจริญ

เครื่อข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ จัดคณะกรรมการลงพื้นที่ เพื่อสรรหาสินค้า สินค้าเด่น และของดีเมืองอำนาจเจริญ >>Read more

การประชุม BCT ผ่านระบบ  web conference ครั้งที่ 5/2560  วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560  เวลา 13.30-16.30 น.

วาระการประชุม BCT ผ่านระบบ  web conference ครั้งที่ 5/2560  วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560  เวลา 13.30-16.30 น.

วาระการประชุม:

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
>>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมงานเปิดศูนย์ LOVE FARMER & BIZ SHOP อำนาจเจริญ วันที่ 13 ก.ย. 60

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ  จัดงานเปิดศูนย์ LOVE FARMER & BIZ SHOP อำนาจเจริญ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการค้าชายแดน ณ ด่านบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ  เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ณ ด่านพรมแดนบ้านผักกาด >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ ขอมาตรฐาน อ.ย. ปูทางสู่การส่งออก CLMV

นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ และ นางสาวนิชมล ผอ.ฝ่ายส่งเสริมฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ >>Read more