ตัวแทน BizClub อำนาจฯ เข้าร่วมการสัมมนา Young Smart Farmer

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สมาชิกบิสคลับอำนาจเจริญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1.นายธนากฤต จันทรเสนา
2.นายกฤษฎา >>Read more

มหัศจรรย์การค้า ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 7

สีสันตะวันออก

มหัสจรรย์การค้า ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 7

แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน (ถนนคนเดิน คน 3 แผ่นดิน)

22-26 ธันวาคม 2559

พบกับร้านค้ามากกว่า >>Read more

บิสคลับอำนาจเจริญ ร่วม งานเกษตรอินทรีย์ Yasothon Organic Fair 2016

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บิสคลับอำนาจเจริญ เข้าร่วมงาน  Yasothon Organic Fair 2016 งานแสดงศักยภาพและผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของยโสธร >>Read more

คณะศึกษาดูงาน เข้าดูงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

ช่วงบ่าย 13 ธค. 2016 คณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรข้าวสัจจะธรรม และสมาชิกบิสคลับอำนาจฯ โดยการนำของ คุณนิชมน >>Read more

คณะผู้แทน บิสคลับอำนาจเจริญ เข้าดูงานวิสหกิจชุมชนเกษตร จ.พิษณุโลก

ช่วงบ่ายวันนี้ คณะจากอำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงานที่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรตำบลวัดพริก และบ้านห้วงกระได อ.บางระกำ >>Read more

กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า ตลาดนัดข้าวสารชาวนาหอมจัง อำนาจเจริญ ณ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์อำนาจเจริญ ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ อำนาจเจริญ  จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า >>Read more

กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า ตลาดนัดข้าวสารชาวนาหอมจัง อำนาจเจริญ ณ จ.พังงา

วันที่  2 ธันวาคม 2559 สำนักงานพาณิชน์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า >>Read more

กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า ตลาดนัดข้าวสารชาวนาหอมจัง อำนาจเจริญ ณ จ.เพชรบุรี


วันที่ 30 ธ.ค.59 จังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ บิสคลับอำนาจเจริญ >>Read more

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวของบิสคลับอำนาจเจริญ 22 พ.ย. 59


เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ
เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ อำนาจเจริญ >>Read more

ความแตกต่างของข้าวหอมมะลิ 105 VS หอมมะลิ กข. 15

ความแตกต่างระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 และ หอมมะลิ กข 15

ข้าวหอมมะลิ 105 มีชื่อเรียกทางการว่า ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali >>Read more

บิสคลับลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเรื่องจำหน่ายข้าวสาร


เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59 เวลา 16.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริรัฐ ชุมอุปสาร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีตลาดนัดสีเขียวและถนนคนเดิน >>Read more

การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 59 บิสคลับอำนาจเจริญ

วาระการประชุมประเดือน วันที่ 8 พ.ย. 59
ณ ห้องประชุม DBD ชั้น 2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ >>Read more

บัตรสมาชิกบิสคลับอำนาจเจริญ

ข้อกำหนดของการได้มาชึ่งบัตร Biz club อำนาจเจริญ

1.เป็นสมาชิก Biz club อย่างถูกต้อง
-สมัครเป็นสมาชิกกับพานิชณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
>>Read more