งานประชุมผู้แทนภาครัฐและเอกชนเพื่อพบปะเจรจาการค้าที่แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

วันที่ 25-27 ส.ค. 59 ที่ผ่านมา พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะผู้ประกอบการจากไทยประมาณ >>Read more

พาณิชน์จังหวัดพร้อมกับคณะกรรมการบิสคลับ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่ 19 สิงหาคม 2559

คุณพรรักษ์ กัลปดี เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมกับ ประธานและคณะกรรมการบิสคลับ >>Read more

ประชุมบิสคลับประจำเดือน สิงหาคม 2559

ระเบียบวาระการประชุมศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz CLUB จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำเดือน สิงหาคม 2559

ครั้งที่ 6/2559

วันพฤหัสบดีที่  >>Read more

บิสคลับอำนาจเจริญ ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club” ที่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 8-10 ส.ค. 59 ที่ผ่านมา Biz Club อำนาจเจริญ โดยนางสาว ปิยะมาศ บัวแก้ว ในฐานะประธานบิสคลับ จังหวัดอำนาจเจริญ
พร้อมกับ >>Read more

เชิญชวนซื้อสินค้าบน “ตลาดออนไลน์เพื่อเกษตรกรและชุมชน”

กรมการค้าภายใน โดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล “ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด” ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายข้อมูลการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ผ่านเว็บไซต์ http://mwsc.dit.go.th จึงขอเชิญชวนสมาชิกบิสคลับทุกท่าน เข้าไปเลือกซื้อสินค้าเกษตร และค้าขายสินค้าในเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในได้ รายละเอียดนี้นะคะ