กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวของบิสคลับอำนาจเจริญ 22 พ.ย. 59


เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ
เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ อำนาจเจริญ >>Read more

ความแตกต่างของข้าวหอมมะลิ 105 VS หอมมะลิ กข. 15

ความแตกต่างระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 และ หอมมะลิ กข 15

ข้าวหอมมะลิ 105 มีชื่อเรียกทางการว่า ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali >>Read more

บิสคลับลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเรื่องจำหน่ายข้าวสาร


เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59 เวลา 16.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริรัฐ ชุมอุปสาร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีตลาดนัดสีเขียวและถนนคนเดิน >>Read more

การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 59 บิสคลับอำนาจเจริญ

วาระการประชุมประเดือน วันที่ 8 พ.ย. 59
ณ ห้องประชุม DBD ชั้น 2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ >>Read more

บัตรสมาชิกบิสคลับอำนาจเจริญ

ข้อกำหนดของการได้มาชึ่งบัตร Biz club อำนาจเจริญ

1.เป็นสมาชิก Biz club อย่างถูกต้อง
-สมัครเป็นสมาชิกกับพานิชณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
>>Read more

ท่านผู้ว่า เรียกถกปัญหาเรืองข้าว เพื่อช่วยชาวนา

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ได้เรียกหลายส่วนเข้าร่วมประชุมหารือ >>Read more

เครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญออกบูธขายสินค้าที่บิ๊กซีอำนาจเจริญ

วันที่ 5 พ.ย. 59 สมาชิกเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมออกบูตจำหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป >>Read more