บ.ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ได้ฤกษ์เปิด OTOP Shop จำหน่ายสินค้าของดีอำนาจเจริญ และสินค้าของ Biz Club อำนาจเจริญ

วันนี้เวลา 09.10. น.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด Shop จำหน่ายสินค้าของ  >>Read more

กำหนดการประชุมคณะกรรมการ Biz Club Thailand (Web Conference) ประจำเดือน พค.60 วันอังคารที่ 23 พค. 60

กำหนดการประชุมคณะกรรมการ Biz Club Thailand (Web Conference) ประจำเดือน พค.60 วันอังคารที่ 23 พค. 60 เวลา 14.30 -16.30 น. ณ
>>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในโครงการ Start Up ตาม MOU ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามที่ เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU กับ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาสินค้าสู่การเชื่อมโยงตลาดสินค้า OTOP

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 60  นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสินค้าสู่การเชื่อมโยงตลาด” ให้กับกลุ่มทอผ้าของกรมพัฒนาชุนชน ณ โรงแรมฝ้ายขิด จ.อำนาจเจริญ

โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานพาณิชน์จังหวัดอำนาจเจริญ และ กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาและบูรณาการ >>Read more

พร้อมแล้วกับการมุ่งมั่น และพัฒนา เพื่อภาระกิจ Biz Club ปี 2560

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในระดับภูมิภาค

>>Read more

คณะบริหาร Biz Club Thailand เข้าพบ รมต.สุวิทย์ เมษินทรีย์

                      เมื่อวันที่  3 พ.ค. 60 เวลา 15.00 น. นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำคณะบริหารของ Biz Club Thailand นำโดย  ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์  นำทีมเข้าพบ  ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

>>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่อย่างคึกคัก

เครื่อข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ โดย นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ >>Read more