Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมมือ นักธุรกิจลาว จัดตั้ง Biz-TLOC ไทย-ลาว ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 22-23 มิ.ย. 60 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ โดยนางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ รุกตลาดกัมพูชาสร้างช่องทางเชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจกับประเทศกัมพูชา ในงาน “เจรจาการค้า” จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ โดยนางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว พร้อมด้วย นางสาวสุมลรัตน์ พงศ์กิตติธัช >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ เดินหน้าเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาเมือง สู่แปลงเกษตรอินทรีย์

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ โดยนางสาวสุมลรัตน์ พงศ์กิตติธัช เลขานุการและประชาสัมพันธ์ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ และ บ.ประชารัฐฯ อำนาจเจริญ ร่วมงานพิธีเปิด บ.ประชารัฐฯ มุกดาหาร เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ สร้างโอกาสทางการค้าให้กับสมาชิก

วันที่ 5 มิ.ย. 60 นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ พร้อมกับผู้บริหารและที่ปรึกษาของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) อำนาจเจริญ เดินไปเข้าร่วมพิธีเปิด บ.ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อชุมชุน) จ.มุกดาหาร ที่ได้กฤษ์เปิดอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเวลา 18.00 น.

>>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ จัดทัพเข้าร่วมสัมมนา “พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดในต่างประเทศ ” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ  เข้าร่วม “โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด” หัวข้อ  “พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดในต่างประเทศ ” ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม >>Read more