ข้าวจากโครงการ LOVE FARMER อำนาจเจริญ สู่คนเมืองชลบุรี ผ่าน Biz Club Thailand

นางอาภาภัทร เล็กคง ผู้ช่วยเลขาณุการ บิสคลับไทยแลนด์ ส่งมอบข้าวหอมมะลิจาก  อ.อำนาจเจริญ ให้ลูกค้าคนสำคัญของ หจก.เอ แอนด์ เอสฯ  ภายใต้โครงการ “MOU Love Farmer” ระหว่าง ท่านประธาน บิสคลับไทยแลนด์ และท่านประธาน บิสคลับ จ.อำนาจเจริญ ในงานพิธีเปิด “Biz Shop”

>>Read more

สำนักงานพาณิชย์อำนาจเจริญ ร่วมกับ Biz Club อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมโรดโชว์ “ข้าวหอมมะลิและของดีเมืองอำนาจเจริญ” ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองชลบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย ว่าทีร้อยโทสุธรรม ละครรำ ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ โดยนางสาวปิยะมาศ >>Read more

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญศึกษาดูงานและเชื่อมโยงการค้ากับ Biz Club พระนครศรีอยุธยา ณ ตลาดหลวงปู่ทวด จ.พระนครศรีอยุธยา

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ โดยนางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายฯ ได้ร่วมงานเชื่อมโยงและศึกษาดูงาน >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ จัดอบรม Digital Marketing : การตลาดใหม่บนโลกออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชมุชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า LOVE FARMER & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ ได้ร่วมกับจัดกิจกรรม อบรมสัมมนา กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญในหัวข้อ  Digital Marketing : การตลาดใหม่บนโลกออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ ศูนย์ LOVE FARMER & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีการนำของขวัญมาจับฉลากและรับพรจาก >>Read more