Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอิสาน

วันนี้ 9 พ.ย. 61 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ >>Read more