บัตรสมาชิกบิสคลับอำนาจเจริญ

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3

ข้อกำหนดของการได้มาชึ่งบัตร Biz club อำนาจเจริญ

1.เป็นสมาชิก Biz club อย่างถูกต้อง
-สมัครเป็นสมาชิกกับพานิชณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
-สมัครเป็นสมาชิก Biz club Thailand
2.เข้าร่วมกิจกรรม Biz club อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครั้ง และเมื่อได้บัตรแล้วต้องเข้าร่วมกิจกรรมบิสอย่างต่อเนื่อง
3.บุคคลที่คณะกรรมการลงความเห็นว่าเหมาะสมให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
4.บุคคลที่ประธาน Biz club เห็นสมควรว่าเหมาะสมให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
****************************
การยกเลิกบัตรสมาชิก
1.สร้างภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียให้แก่องค์กร
2.ได้รับการร้องเรียนว่าใช้บัตรหาประโยชน์ในทางมิชอบ
***************************
บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปี
ค่าธรรมเนียม 350 บาท/ปี
###################
สิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก
Biz club
1.ใช้ติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อรับคะแนนพิเศษในการขอสินเชื่อ (สถาบันการเงินที่เข้าร่วม)
2.ส่วนลดเข้าพักโรงแรมในเคลือบิสคลับทั่วประเทศ
3.ส่วนลดร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า อื่นๆ ในอำนาจและร้านสมาชิกในเคลือทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
4.ฟรี และหรือส่วนลดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณท์ และปรึกษาปัญหาธุรกิจ จาก ทีมงานมหาลัยอุบล

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพงษ์เดช แสงบุญ
รองประธานฝ่ายกิจกรรม

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ