กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวของบิสคลับอำนาจเจริญ 22 พ.ย. 59

04
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ
เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ อำนาจเจริญ  และ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.อำนาจเจริญ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย ร้อยดวงใจ ไปกับบิสคลับอำนาจเจริญ”

01

การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ได้สนับสนุน ฟางก้อนจำนวน 9 ก้อน เต้นท์ 2 หลัง และโต๊ะรับรองแขก พร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์, กำนันตำบลหนองมะแซว, โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี ,โรงเรียนบ้านดงสีโท, ที่ได้นำเด็กนักเรียนมาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าว  พร้อมด้วยกำลังพลของทหารจาก รส.อจ , นักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกันอย่างสนุกสนาน  และ ธกส. สาขาห้วยไร่ ได้สนับสนุนน้ำดื่ม พร้อมเต้นท์ ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

s__5406884
นอกจากนั้น คุณสถิตย์ ผู้จัดการ ธกส. สาขาห้วยไร่ ยังได้แนะนำสินค้าของสมาชิกบิสคลับให้กับนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ท่านชำนาญ ชื่นตา)  ได้รู้จักด้วย
78505

ในกิจกรรมลงแขกครั้งนี้ ยังได้จัดกิจกรรม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกล่าวถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ผจว. และเป็นการทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวง ของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพ นำกำลังพลทหารจำนวน 30 นายมาลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา พร้อมนำรถเสบียงมาทำอาหารแจกในงานจำนวน 600 กล่อง

SONY DSC

รถเสบียงของหทาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (ท่านสิริรัฐ ชุมอุปการ) เป็นประธานในพิธี และ พันเอกจักรพงศ์ จันทร์สุทธิประภา ผู้บังคับการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจ.อำนาจเจริญ  , รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินทางมาเป็นเกียริต์ ในงานนี้ด้วย

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2

                                         ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  (ท่านสิริรัฐ ชุมอุปการ)

 

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

60094พันเอกจักรพงศ์ จันทร์สุทธิประภา
ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87

แขวงการทางจังหวัดอำนาจเจริญ

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8cประชาสัมพันธ์ จังหวัดอำนาจเจริญ

SONY DSC

  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  (นางสาวนิชมน ศรีนุเสน )

ซึ่งประธานบิสคลับอำนาจอำนาจเจริญ (นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว) ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้

08                      ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ อำนาจเจริญ (นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว)

เนื่องจากปัจจุบัน ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ  โดยเฉพาะข้าว ได้รับผลกระทบอย่างหนัก อีกทั้งต้นทุนการผลิตในการทำนาสูงขึ้น อันเนื่องจากชาวนามีการใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทน  เมื่อเทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาสู่ชุมชน และเป็นยุคเศรษฐกิจเงินตราเป็นใหญ่ จึงทำให้การเกื้อกูลช่วยเหลือกันในอดีต  กลายมาเป็นการว่าจ้างแรงงานแทน14                                            คณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ อำนาจเจริญ

ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนะธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว และเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน ให้รู้จักรักและหวงแหนที่ดินทำกิน และ ภูมิใจในอาชีพชาวนา อาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ  และให้เห็นความสำคัญของประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ที่นับวันจะเริ่มสูญหายไป และมีค่านิยมที่เน้นความสะดวกสบาย นิยมวัตถุ ลืมความมีน้ำใจและการแบ่งปันที่มีต่อกัน การลงแขกเกี่ยวข้าวจึงเริ่มเลือนหายไปจากสังคม  ซึ่งการจัดกรรมในครั้งนี้ อยากชี้ให้ เกษตรกรลดต้นทุน และแปรรูปข้าวเพื่อจำหน่ายเป็นข้าวสาร  รวมถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ออกมาจำหน่าย ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่า และลดปัญหาจากราคาข้าวตกต่ำได้  ดังกิจกรรมที่กลุ่มเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำข้าวสารจากชาวนาจังหวัดอำนาจเจริญไปจำหน่ายให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมที่ จ. ภูเก็ต เป็นต้น และในวันนี้ คณะกรรมการและสมาชิกบิสคลับ ได้นำสินค้าต่างมาโชว์ในวันนี้ด้วย

การจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้  นอกจากจะเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้ว  ยังเป็นการทำบุญ  น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ    พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย

06

ท่านผู้ว่า ได้กรุณาเดินเยี่ยมสินค้าของสมาชิกบิสคลับ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงสินค้าและช่องทางการตลาดแก่สมาชิกบิสคลับด้วย

19690

19725

60134

SONY DSC

นักศึกษาวิชาทหารจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54

SONY DSC

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคีและนักเรียน

s__3072499ลงแขกเกี่ยวข้าว

SONY DSC

ซ้อมขบวนต้อนรับ

img_6234                                                                  เกี่ยวข้าวไวมากๆ ^—–^

                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสีโท และนักเรียน

 

SONY DSC

รส.อจ. พร้อมคณะ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.หนองมะแซว
ถ่ายรูปร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ บิสคลับ อำนาจเจริญ

เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมทำให้กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ สำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ และหากไม่ได้กล่าวถึงหน่วยงานใดที่มาร่วมแรง ร่วมใจกันในครั้งนี้ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ