คณะศึกษาดูงาน เข้าดูงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

ช่วงบ่าย 13 ธค. 2016 คณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรข้าวสัจจะธรรม และสมาชิกบิสคลับอำนาจฯ โดยการนำของ คุณนิชมน เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดฯ เข้าดูงาน“ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง“ เขตอำเภอหางดง โดยมีท่าน ผอ.โครงการ นางสุพัฒตรา บุญรวง คอยให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป

โครงการหลวงทุ่งเริง. ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2521 โดยทุนส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมอบหมายภาระกิจ คอนเซ็ปที่ให้ไว้ว่า “ทำอะไรก็ได้ ให้ไปทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา และให้มีรายได้เท่ากับการปลูกฝิ่น“
ปัจจุบันชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น หันมาปลูกพืชผัก,ผลไม้เมืองหนาวแทน มีรายได้เฉลี่ยมากกว่าปีละ 240,000.-ต่อครอบครัว. แบ่งพื้นที่การเพาะปลูกให้คนละ 7 ไร่
การปลูกผัก 1 ไร่ จะทำเป็นโรงเรือนมุ่งครอบ ได้ 4 โรงเรือน ขนาดกว้าง 30xยาว 60 เมตร. ผักที่ปลูกคือผักเบบี้ฮ่องเต้ ขายกิโลกรัมละ 30 บาท มีจำหน่ายตามห้างใหญ่ๆและห้างของโครงการฯเอง นอกจากนั้นยังส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง , สิงคโปร์ อีกด้วย ภายใต้สแกนที่ว่า “ดี-อร่อย“ และได้มาตรฐานสากล

ต่อจากนั้น คณะฯได้ไปดู “สวนกุหลาบหลวง“ ซึ่งมีการวิจัย และปลูกดอกกุหลาบ หลากหลายสายพันธุ์ที่สวยงาม เป็นที่ประทับใจให้กับทุกๆ คน.
นอกจากนั้นแล้ว โครงการฯ ยังผลิตไอศครีมขึ้นเอง เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

ธนากฤต..รายงาน (ป๋าตั๋น BizClub อำนาจเจริญ)

5350227177140-line

5350226676564-line 5350226716889-line 5350226770917-line 5350226856132-line 5350226924942-line 5350226974998-line 5350227031540-line 5350227073098-line 5350227129092-line 5350227220413-line 5350236686245-line 5350237060788-line 5350237257611-line 5350237317328-line

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ