งานพาแลงสานสัมพันธ์ บายศีสู่ขวัญชาวบิสคลับ 1 มีนาคม 60 เวลา 18:00

Biz Club Welcome Party วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 18:00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ งานพาแลงสานสัมพันธ์ บายศรีสู่ขวัญชาวบิสคลับ

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ