Biz Club อำนาจเจริญ เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เยี่ยมชมสวนผลไม้อินทรีย์แห่งเมืองธรรมเกษตร

เครือข่ายธุรกิจ BIZ CLUB อำนาจเจริญ ลงเยียมสวนทุเรียน ชี้เพิ่มมูลค่าทุเรียนอำนาจเจริญด้วยการท่องเที่ยวผลไม้อินทรีย์เมืองธรรมเกษตร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายธุรกิจ BIZ CLUB จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานภาครัฐ เดินทางไปเยี่ยมชมสวนเงาะ ทุเรียน ของคุณแม่อุดม -คุณสมพร จอมทะรักษ์ บ้านห้วยทมน้อย ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเงาะทุเรียนแห่งแรกแห่งเดียวของจังหวัดฯ

น.ส.ปิยมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ BIZ CLUB จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ตนรู้สึกประทับใจเมื่อได้มาเห็น สวนเงาะ สวนทุเรียน จ.อำนาจเจริญ ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ และดีใจที่เป็นสวนแห่งแรกของจังหวัด เนื่องจากเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ จึงทำให้รู้สึกได้บริโภคเงาะ ทุเรียนที่สดใหม่ อร่อย ปลอดภัย มีคุณค่าทางจิตใจด้วย รู้สึกภูมิใจที่เป็นคนอำนาจเจริญด้วย สามารถเก็บกินสดๆได้จากต้น จึงเหมาะสำหรับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ได้ในอนาตต ประธานเครือข่าย BIZ CLUB อำนาจเจริญ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อยากแนะนำให้ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวฯ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยกันสนับสนุนผลักดันเป็นแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาจทำเป็นแผนพัฒนาพื้นที่ผลไม้อินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ตำบลป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ให้เป็นแผนระยะยาว เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวผลไม้อินทรีย์ของจังหวัดฯ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และชุมชนต่อไป

สำหรับสวนทุเรียน เงาะ ป่าก่อ อ.ชานุมาน เป็นสวนที่เป็นเกษตรกรรมธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมสวน ฯ เก็บกินผลไม้สดๆจากต้น ชิมก่อนแล้วค่อยซื้อ จึงเหมาะสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้ในอนาคต หากสนใจเข้าเยี่ยมชมสวนผลไม้ จังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อได้ที่ นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ โทร 089-4599003

 

 

Source : ปิยะมาศ บัวแก้ว
เขียนโดย : นิรุจ อุทธา

 

 

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ