ข้าวจากโครงการ LOVE FARMER อำนาจเจริญ สู่คนเมืองชลบุรี ผ่าน Biz Club Thailand

นางอาภาภัทร เล็กคง ผู้ช่วยเลขาณุการ บิสคลับไทยแลนด์ ส่งมอบข้าวหอมมะลิจาก  อ.อำนาจเจริญ ให้ลูกค้าคนสำคัญของ หจก.เอ แอนด์ เอสฯ  ภายใต้โครงการ “MOU Love Farmer” ระหว่าง ท่านประธาน บิสคลับไทยแลนด์ และท่านประธาน บิสคลับ จ.อำนาจเจริญ ในงานพิธีเปิด “Biz Shop”

พร้อมกันนี้ยังเร่งผลักดันสินค้kดังกล่าว เข้าสู่ร้าน ธงฟ้าประชารัฐและซุปเปอร์ มาเก็ตในพื้นที่เมืองพัทยาต่อไป

ส่งมอบข้าว

ข้อมูล : อาภาภัทร์ เล็กคง
โพสต์ : ปิยะมาศ บัวแก้ว

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ