Biz Club อำนาจเจริญ:รายชื่อนักธุรกิจบิสคลับทั่วประเทศร่วมงาน “เจรจาการค้า” ในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” วันที่ 30 มี.ค. 61 ณ โรงแรมฝ้ายขิด อำนาจเจริญ

รายชื่อผู้เข้าร่วมเจรจา Amnatcharoen ASEAN Trade Link  2018 วันที่ 30 มี.ค. 61 อำนาจเจริญ ณ โรงแรมฝ้ายขิดอำนาจเจริญ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อบริษัท/องค์กร/ร้าน โทร จังหวัด สินค้า หมายเหตุ
1 YE LIN MAUNG Super genius company Myanmar สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-3
2 THU YA MON Super genius company Myanmar สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-3
3 TYUNT MOUNG Super genius company Myanmar สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-21
4 PHAM KIEN CUONG Trader Group Vietnam Trader ฝ้ายขิด-1
5 VU THI HIEP THUONG Trader Group Vietnam Trader ฝ้ายขิด-2
6 Mr. Thanathip Kamlangchareon ประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแขวงจำปาสัก Laos นำเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภท บริการโลจิสติก ชิปปิ๊ง ไทย-ลาว ฝ้ายขิด-4
7 Mr.Xayyaphet Apixay รองประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแขวงจำปาสัก Laos นำเข้า ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง อุปโภค บริโภค ฝ้ายขิด-4
8 ท่านลี อุดนี ประธานหอการค้า จ.บันเตียเมียนเจย Cambodia CEO บ.ลีอุตน์ นำเข้าส่งออก ฝ้ายขิด-5
9 ท่านซัน บุญมั่น รองประธานหอการค้าและผู้จัดการทั่วไป Cambodia โรงสี ฝ้ายขิด-5
10 ท่านเสียง โตหี่ รองประธานหอการค้า Cambodia ตัวแทนจำหน่ายรถไถคูโบต้า ฝ้ายขิด-6
11 ท่านลิมบู ฝ่ายบัญชี Cambodia ตัวแทนจำหน่ายกระทิงแดง/นำเข้าเครืองดื่มชูกำลัง ฝ้ายขิด-6
12 ท่านฮุย เล้ง รองประธานหอการค้า Cambodia เจ้าของตลาดสดและสวนสนุก ฝ้ายขิด-7
13 ท่านฉวน สุพรรณ ที่ปรึกษา Cambodia นำเข้ารถเกียวข้าวและอะไหล่ ฝ้ายขิด-7
14 ท่านเลียบ ซ้อมนาง ที่ปรึกษา Cambodia เจ้าของซุปเปอร์มาเก็ต/เจ้าของร้านขายเหล็ก ฝ้ายขิด-8
15 ท่าน เชือง ซิวเอียน ที่ปรึกษา Cambodia ผู้จัดการธนาคาร ABA กัมพูชา ฝ้ายขิด-8
16 ท่าน อึง กี่เฮ้ง ที่ปรึกษา Cambodia ผู้แทนจำหน่ายปูนตราเพชร ปอยเปต ฝ้ายขิด-9
17 ท่าน ติ่ม ซิ่นนา เลขาหอการค้า Cambodia นำเข้าเครืองดื่มผลไม้ ฝ้ายขิด-9
18 ดร.กรัญย์ สุทธารมณ์ ประธาน Biz Club Thailand 082-8888099 เพชรบุรี บิสคลับประเทศไทย ฝ้ายขิด-10
19 นางอาภาภัทร์ เล็กคง บริษัทเอ แอนด์ เอส เซอร์วิส คลีนนิ่ง ซัพพลาย 081-8904346 ชลบุรี อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในโรงแรม ฝ้ายขิด-11
20 นายสุรศักดิ์ เล๊กคง บริษัทเอ แอนด์ เอส เซอร์วิส คลีนนิ่ง ซัพพลาย 081-8904346 ชลบุรี อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในโรงแรม ฝ้ายขิด-11
21 นางสาวสุภาวดี แย้มงามเหลือ หจก.เรือนภาวดี 089-4074960 ชลบุรี ดอกไม้ประดิษฐ์กับเครืองประดับ เฮือนคำ-1
22 นางนภัสสร ศรีกุล หจก.เรือนภาวดี 086-3515868 ชลบุรี ดอกไม้ประดิษฐ์กับเครืองประดับ เฮือนคำ-1
23 วารีญา ศรีหมวด (พี่ซอน) พลอยเงิน 089-6038045 ชลบุรี เครืองประดับ พลอย เฮือนคำ-2
24 นางสาวทรัพยวรา เจริญพานิชสกุล บริษัท ดิ เอท รีพับบลิค จำกัด 080-8806577 ชลบุรี น้ำดื่ม เฮือนคำ-2
25 นส.วิณัฐมิตรา สกุลเรมธนาภักดี  หจก โชคนิตยา 096-6359898 กระบี่ อาหารทะเล แปรรูป ระเมียรดาว-6
26 Mr. Hiranpakon Thonghem Artificial Intelligence Technology Ltd. 061-5858264 ภูเก็ต Smart City Solutions and Consultant เฮือนคำ-3
27 นาย วสุ   ตันติวงศ์  55herb 081-4581477 ชลบุรี ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร Route202-1
28 นาง เบญจวรรณ ตันติวงศ์  55herb 081-4581477 ชลบุรี ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร Route202-1
29 นายกิตติพงษ์ วรงชยกุล บจ.วินเนอร์ ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล 096-4636194 ชลบุรี ผลิตภัณฑ์บำรุงข้อเข่า พรีม ยูซี-ทู อความิน Route202-2
30 นางสาวภิญญดา ศิลาวรกุล บจ.วินเนอร์ ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล 096-4636194 ชลบุรี ผลิตภัณฑ์บำรุงข้อเข่า พรีม ยูซี-ทู อความิน Route202-2
31 นาย Weisong Sholom health Company Limited 097-9969199 ชลบุรี น้ำมันถั่วดาวอินคา สกัดเย็นชนิดแคปซูล Route202-3
32 นาง อารีรัตน์  Ouyang Sholom health Company Limited 097-9969199 ชลบุรี น้ำมันถั่วดาวอินคา สกัดเย็นชนิดแคปซูล Route202-3
33 นส.วันทณีย์ เสนาคุณ บจ.วันเวนเชอร์ จำกัด 089-4783551 ชลบุรี บั๊กการ์ด สติกเกอร์ไล่ยุง /สติกเกอร์หัวหอม Route202-4
34 นส.ปฐมาภรณ์ น้อยวัฒนะ บจ.วันเวนเชอร์ จำกัด 089-4783551 ชลบุรี บั๊กการ์ด สติกเกอร์ไล่ยุง /สติกเกอร์หัวหอม Route202-4
35 นางปาริชาติ แดงเปี่ยม นางปาริชาติ แดงเปี่ยม 096-4636194 ชลบุรี เครื่องสำอาง Route202-5
36 นางธมลวรรณ พุ่มอรุณ นางธมลวรรณ พุ่มอรุณ 096-4636194 ชลบุรี ครกหินอ่างศิลา Route202-5
37 นางอัมพร โคตะสา ร้านพนาวัลย์ 095-6304652 พิจิตร ส้มโอขาวแตงกวา Route202-6
38 นางสาวปภาวรินท์ ดีรักชาติ  Biz Club สมุทรสงคราม 098-1182517 สมุทรสงคราม จำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว ดอกเกลือ Route202-6
39 คุณประญัติ มงคลนิมิตร ธูปหอมมงคลนินิตร 081-8431995 สุพรรณบุรี ธูปหอม Route202-7
40 คุณปริญญา เลิศสุวรรณสิทธิ์ ฟาร์มสบายใจ 088-5631974 ชัยนาถ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กระเจียบมอล Route202-7
41 นายธนภณ เข็มกลัดทอง ประธาน Biz Club ฉะเชิงเทรา 081 – 9013425 ฉะเชิงเทรา สมุนไพรแปรรูป ระเมียรดาว-1
42 นางณัฎฐนิช ทองวิไล สมาชิก Biz Club ฉะเชิงเทรา 081 – 9013425 ฉะเชิงเทรา สมุนไพรแปรรูป ระเมียรดาว-1
43 คุณสาธิต ยอดดำเนิน บจก.เจ.แทรเวล 081-9811180 กาญจนบุรี บริษัททัวร์และท่องเที่ยว ระเมียรดาว-2
44 คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย Biz Club กาญจนบุรี 081-9811180 กาญจนบุรี ธุรกิจบริการ ระเมียรดาว-2
45 คุณนิรันด์ Biz Club กาญจนบุรี 081-9811180 กาญจนบุรี ธุรกิจขนมปังกรอบ ระเมียรดาว-3
46 นายสุรเชษฐ์ สรงสระแก้ว บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด 094- 9092326 สมุทรสาคร ถุงมืออุตสาหกรรมและ อุปกรณ์ความปลอดภัย ระเมียรดาว-3
47 คุณสุรพงษ์ ณรงน้อย บ.ชายน้อยฟูด จำกัด 061-5455996 ชุมพร ขนมคบเคี้ยว ตราชายน้อย ระเมียรดาว-4
48 ประเสริฐ เกตุกุล กาแฟเขาทะลุ จ.ชุมพร 096-5622580 ชุมพร กาแฟสำเร็จรูปตรา เขาทะลุ ระเมียรดาว-5
49 อภินันท์ นิลนัด กาแฟเขาทะลุ จ.ชุมพร 096-5622580 ชุมพร กาแฟสำเร็จรูปตรา เขาทะลุ ระเมียรดาว-5
50 จรวย ขิบเคลื่อน กาแฟเขาทะลุ จ.ชุมพร 096-5622580 ชุมพร กาแฟสำเร็จรูป ตรา เขาทะล ระเมียรดาว-4
51 นางสาวบุษราภา  บุษปรีดาพงษ์ ประธาน Biz Club สุรินทร์ 099-4624236 สุรินทร์ กระเป๋าผ้าไหม สร้อยคอจากหินสี-เครื่องประดับเงิน LJ-1
52 นางสาวรุจิปภาพิณ กานต์ฤดีศุรธี Triple young 080-9966691 สุรินทร์  สบู่ เซรั่มบำรุงหน้า เซรั่มปลูกผม LJ-1
53 นายกษมพงษ์   ผึ่งชาติ นายกษมพงษ์   ผึ่งชาติ 092-9591541 สุรินทร์ สินค้าเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ มันหวานญีปู่น กาแฟ LJ-2
54 นายชุมพล  ศิริภักดิ์ ประธาน Biz Club กาฬสินธุ์ 089-9431-948 กาฬสินธุ์ จำหน่ายข้าวอินทรีย์ LJ-2
55 คุณกฤษดิ์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์ รัศมีผ้าทอง 086-9922532 หนองคาย ประเภท: จำหน่ายผ้าฝ้ายแปรรูป LJ-3
56 คุณศศิรัศมี เทียมสุวรรณ์ เขย่าสยาม Siam shake 062-3595661 หนองคาย ประเภท:เครื่องดื่ม LJ-3
57 นายสุเมธ มั่งคั้ง ประธาน Biz Club ขอนแก่น 062-9585924 ขอนแก่น สินค้าเกษตร ฟาร์มขนาดใหญ่ LJ-4
58 นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี  ปธ. Biz Club ชัยภูมิ 081-8161929 ชัยภูมิ สินค้าของสมาชิกบิสคลับ LJ-12
59 นายปริญญา​ สุวรรณศรี  บ.ประชารัฐชัยภูมิ 098-3414569 ชัยภูมิ สินค้าชุมชนบริษัทประชารัฐ LJ-12
60 น.ส. ศรัณรัตน์  รัตนธรานนท์ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเสี้ยวน้อย​และเครื่องสำอาง 097-3148618 ชัยภูมิ ผ้ากลิ่นตะไคร้หอมและเครื่องสำอางค์ LJ-5
61 นางนันทา​ ปาจิตเณย์ กลุ่มข้าวมีสุข 095-9672072 ชัยภูมิ ข้าวอินทรีย์และแปรรูปข้าว LJ-5
62 นายธฤษณุ ขจรโกวิทย์ ประธาน Biz Club นครราชสีมา 086-4608850 นครราชสีมา บจก.เค.วี.เอ็กซ์เพรส LJ-6
63 นางปุณิดา ขจรโกวิทย์ บจก.เค.วี.เอ็กซ์เพรส 087-6518316 นครราชสีมา บจก.เค.วี.เอ็กซ์เพรส LJ-6
64 นางอังคณา ปุรณะชัยคีรี บมจ.เอ็มเอ็มพี 089-7888464 นครราชสีมา ประเภทธุรกิจบรรจุภัณฑ์ LJ-7
65 นายวัชระ ธนโรจน์ภักดีกุล บมจ.เอ็มเอ็มพี 081-4042571 นครราชสีมา ประเภทธุรกิจบรรจุภัณฑ์ LJ-8
66 นาย สุพร แก้วทิพย์ บจก. บ้านไร่สานฝัน 094-8962594 นครราชสีมา ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ LJ-8
67 นางสาวนันทนัช วัชราภิชาด บ.บ้านไร่สานฝัน จก. 094 896 4994 นครราชสีมา ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มจากมัลเบอร์รี่ออแกนิค LJ-7
68 นางณิชาทิพย์ กุลจรัสทรัพย์ SRP SIAM HERBAL CO LTD. 094-2892552 เชียงใหม่ เครื่องสำอาง HAIR& SKIN CA Route202-8
69 นางรัชกร จูมพระบุตร ริชชี่ บิวตี้ 062-9261423 อุบลราชธานี เครืองสำอางค์และความงาม Route202-8
70 นายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ ประธาน Biz Club อุบลราชธานี 082-5559595 อุบลราชธานี โรงแรม LJ-4
71 นางปิยรัตน์ ไชยมาศ I am cotton 095-2518834 อุบลราชธานี ผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ระเมียรดาว-7
72 นางอรทัย หนูตอ อรทัย ไก่จ้อ 091-7321410 อุบลราชธานี จ้อไก่.จ้อรวมทะเล.แหนมปลา.หมูยอ. ระเมียรดาว-7
73 นางประพีร์รัตน์ ลุสมบัติ บ้านต้นไม้ใบยา 083-3724402 อุบลราชธานี สมุนไพรแปรรูป ระเมียรดาว-8
74 คุณกรรณภัทร ธนโรจน์ชัยกุล หจก.ธนภัทร คอสเมติก 062-8932829 อุบลราชธานี เครื่องสำอาง ระเมียรดาว-8
75 คุณประสิทธิ์ ศรีงาม สถาบันการเรียนรู้ปฐมวัย 081-4572077 อุบลราชธานี สื่อการเรียนการสอน LJ-10
76 นายวรวุฒิ สุจริต หจก.งามศิริ การเกษตร 082-2009494 ศรีสะเกษ สินค้าเกษตร LJ-10
77 นางอุไรวรรณ อุ่นอบ ประธาน Biz Club ศรีสะเกษ 086-2454729 ศรีสะเกษ สมุนไพรแปรรูป (น้ำลูกยอ) LJ-11
78 นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท ประธาน Biz Club ยโสธร 086-4604088 ยโสธร บ.โรงสีกิตเจริญยโสธร จก. LJ-11
79 นางสาววรินทร เกิดผา สยามโคนม 095-5989415 ขอนแก่น จำหน่าย นมอัดเม็ด LJ-13
80 นางนงนุช ผลเต็ม นงนุชสมุนไพร 089-4556935 สมุทรปราการ แชมพูสมุนไพร LJ-13
81 นางสาวณัฐฐนันท์  กุมารสิงห์ ร้านเปเรร่า 088-8789461 นครราชสีมา ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม LJ-14
82 นายสุทธิโรจน์  ธนวิบูลย์ผล ร้านเปเรร่า 065-3598352 นครราชสีมา ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม LJ-14
83 นางจุฑารัตน์ ตั้งพาณิชย์ บริษัท สุคันธาไทยสแน็ค จำกัด 081-8526557 เพชรบุรี ข้าวตังธัญพืช ข้าวตังทรงเครื่อง ฝ้ายขิด-12
84 นางสาวจตุพร อิทธิผลสิริ หจก.เฮิร์บ แอนด์ สไปซ์ แลนด์ 085-1357919 เพชรบุรี หมี่ซั่ว บะหมี่อบแห้ง อุด้ง ฝ้ายขิด-12
85 นายประวิทย์ เครือทรัพย์ บริษัท เพชรบุรีไทยดีเสิร์ท จำกัด 089-7965052 เพชรบุรี ขนมหวานเมืองเพชร ฝ้ายขิด-13
86 นายสมพงษ์ หนูศาสตร์ กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง 086-5444473 เพชรบุรี เกลือสปา ฝ้ายขิด-13
87 นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ประธาน Biz Club เพชรบุรี 086-1572049 เพชรบุรี ขนมหวานเมืองเพชร ฝ้ายขิด-10
88 นายสมเกียรติ ชูสาย ร้านชูสายเบญจรงค์ 080-4503966 เพชรบุรี เบญจรงค์ ฝ้ายขิด-14
89 นายณัศพงศ์ เพชรพันธ์ช่าง ณัศพงศ์ฟาร์ม 089-1766741 เพชรบุรี ปุ๋ยมูลไส้เดือน ฝ้ายขิด-14
90 นางโสภา มาลัยเลิศ ร้านเค้กสวนปริก 085-2305477 เพชรบุรี เค้ก คุ๊กกี้ ฝ้ายขิด-15
91 จ.ส.อ.ประภาส อินทนู ร้านโกตุ๊ 086-5218449 เพชรบุรี กะปิ ดอกเกลือ ฝ้ายขิด-16
92 นายบุญชู ตุ้มมล ประธาน Biz Club ประจวบคีรีขันธุ์ 087-1064963 ประจวบคีรีขันธุ์ BT Fruit (ผลิตภัณฑ์จากกล้วย) ฝ้ายขิด-16
93 คุณวีรวัชร์ ฐิติวุฒิเสถียร์ ประธาน Biz Club ระยอง 081-5728560 ระยอง สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-17
94 คุณมลตรี งามสง่า รองประธาน บิสคลับ ระยอง 081-5728560 ระยอง สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-17
95 คุณกฤษญาณี สังข์ทอง เลขานุการ บิสคลับระยอง 081-5728560 ระยอง สินค้าอุปโภคบริโภค ฝ้ายขิด-15
96 นางสาวสกนธ์ทิพย์  นามสง่า เค แอนด์ ดี 083-815-0087 กรุงเทพ เซรั่มบำรุงผิว ฝ้ายขิด-18
97 นางสาวอังคณา ฉัตรแก้ว Yada spa 089-5646542 กรุงเทพ สปา ฝ้ายขิด-18
98 นายนพทัต บุณยเกียรติ ประธาน Biz Club กรุงเทพฯ 061-9916524 กรุงเทพ รับทำสื่อและจัดทำวิดีโอสำหรับสินค้า/องค์กร ฝ้ายขิด-19
99 นางสาวนวพรรษ รื่นฤทัย ร้านโฟร์บิวตี้ 096-8239662 กรุงเทพ บริการเสริมความงามครบวงจร ฝ้ายขิด-19
100 คุณตรีรัตน์  ธงกุลยา ตรีฟาร์ม 098-4909212 แพร่ สินค้าเกษตรแปรรูป นครินทร์-1
101 คุณณหัย  ศรีภูมินทร์ บ้านสมุนไพรภูพฤกษา89 094-6086161 แพร่ สินค้าสมุนไพร นครินทร์-1
102 นางวันนา เทียมเทศ บริษัท ไทยเด็นตี้ อินเตอร์เทรด จำกัด 085-5865553 สงขลา น้ำแกงสำเร็จรูป น้ำแกงเขียวหวาน ,น้ำตาลโตนด นครินทร์-2
103 นาวสาวทิมาพร ศรีรัตนกุล บริษัท ไทยเด็นตี้ อินเตอร์เทรด จำกัด 090-4654149 สงขลา น้ำแกงสำเร็จรูป น้ำแกงเขียวหวาน ,น้ำตาลโตนด นครินทร์-2
104 นางสาวจิระติการ โสภาพัทรวิชญ์ บริษัท ภูกฤตชญา จำกัด  091-0464578 สงขลา thai lava red gravy multi-purose น้ำซอสพร้อมทาน นครินทร์-3
105 นางสาวชญานันท์ ระวิสกุลวงศ์ บริษัท ภูกฤตชญา จำกัด 094-5942466 สงขลา thai lava red gravy multi-purose น้ำซอสพร้อมทาน นครินทร์-3
106 นางศรีเรือน  สิงศิริกุล บริษัท โกโก้กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมียม จำกัด 089-4824496 สงขลา ช็อกโกแลต มะม่วงแช่อิ่ม,มะม่วงสด นครินทร์ -4
107 นายณัฐพล เทียนโพธิวัฒน์ บริษัท โกโก้กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมียม จำกัด 089-8708700 สงขลา ช็อกโกแลต มะม่วงแช่อิ่ม,มะม่วงสด นครินทร์ -4
108 นาวสาวสายพิณ พงษ์สมร พิณแคน กรุ๊ป 089-6262543 นครราชสีมา เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป นครินทร์-5
109 นางสาวน้ำผึ้ง สาครบุรี พิณแคน กรุ๊ป 088-3458244 นครราชสีมา เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป นครินทร์-5
110 คุณสุนันท์ หิรัญนวกุล ก๊วยจั๊บ ฮาลอง 094-2919566 อุบลราชธานี อาหารแปรรูป ก๊วยจั๊บ ฝ้ายขิด-20
111 คุณกัลยา หิรัญนวกุล ไก่ยอแม่สุนันท์ 094-2919566 อุบลราชธานี หมูยอ หมูแผ่น ฝ้ายขิด-20
112 นางมณีรัตน์ ประสพเมต มณีสกินแคร์ 081-565-4515 สมุทรปราการ เครื่องสำอางสมุนไพรบำรุงผิว ฯลฯ LJ-9
113 นางสรินรัตน์ ปฐวีภัทรานันท์ สุวรรณภูมิโอสถ 081-449-7941 สมุทรปราการ  น้ำมันเหลืองตราเบญจะ LJ-9
114 นายรัฐโรจน์ ปฐวีภัทรานันท์ สุวรรณภูมิโอสถ 081-449-7941 สมุทรปราการ  น้ำมันเหลืองตราเบญจะ LJ-15
115 นายภัคกร สอดศรี กาแฟโบราณประยุกต์บัวบางแก้ว- 086-303-5725 สมุทรปราการ กาแฟโบราณประยุกต์บัวบางแก้ว- เครื่องดื่ม LJ-15
116 คุณปรีดา วุฒิศิริบูรณ์ ที่ปรึกษา Biz Club อำนาจเจริญ 081-9658230 อำนาจเจริญ ที่ปรึกษา Biz Club อำนาจเจริญ ไม่พัก
117 คุณเพ็ญศิริญา ตั้งตระกูลวงศ์ ผู้จัดการ บ.ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ 089-7229130 อำนาจเจริญ ผู้จัดการ บ.ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ ไม่พัก
118 คุณวินัย มีชัย ประธานหอการค้า จ.อำนาจเจริญ 081-9994185 อำนาจเจริญ ประธานหอการค้า จ.อำนาจเจริญ ไม่พัก
119 นางเอมอร ไทยสปา บริษัทเอมอรไทยสปาจำกัด 082-3746770 อำนาจเจริญ สมุนไพรแปรรูป ไม่พัก
120 นางสาวรุ่งนภา งามวงศ บริษัท งามวงศ์เกษตรอินทรีย์ จำกั 098-5092887 อำนาจเจริญ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไม่พัก
121 นายสุระสิทธิ์  นวดข้าว เสื่อกก นาหมอม้า 087-8751014 อำนาจเจริญ ประเภทของใช้ (เสื่อกก) นาหมอม้า ไม่พัก
122 คุณกฤษณา เจริญสุข หจก.ไหมอีรี่อำนาจเจริญ 089-8432167 อำนาจเจริญ แปรรูปผลิตภัณฑ์  และดักแด้อบกรอบปรุงรส ไม่พัก
123 นางศรีสมพาน  ภิรมย์ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านคำพระ.ไม้มงคล 084-8368807 อำนาจเจริญ กำไล.แหวน.ชุดกาแฟ.แก้วไวน์ ไม่พัก
124 นางเกษร วงศ์ภูดร ร้านเกสรผ้าม่าน 083-7385089 อำนาจเจริญ จำหน่ายผ้าม่านสำเร็จรูป ไม่พัก
125 นางสุรภา พงษ์พิลา ปลาทูหอมสมุนไพร 095-9563929 อำนาจเจริญ จำหน่ายปลาทูหอมสมุนไพร ไม่พัก
126 นางอนุธิดา มุ่งหมาย แจ่วบองกวิสรา 088-4814159 อำนาจเจริญ แจ่วบ๋อง ไม่พัก
127 นายเจนจบ ศีรษะตระกูล หจก.ลุงเจนภูย่านาง 098-6740613 อำนาจเจริญ น้ำย่านาง ไม่พัก
128 นางสาวเวียงพงศ์ แสงทอง กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาผาง 096-9422389 อำนาจเจริญ ข้าวอินทรีย์ ไม่พัก
129 นายสถิตย์ ม่วงกรุง หจก.ส.สตีฟออร์แกนิคฟาร์ม 093-1638136 อำนาจเจริญ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ไม่พัก
130 นางนงนุช ศรีแก้ว แจ่วบองแม่มะลิวัลย์ 065-6291561 อำนาจเจริญ น้ำพริกตราแม่มะลิวัลย์ ไม่พัก
131 นายพงษ์เดช แสงบุญ หจก.ศักญาพล เพื่อนเกษตร 086-0891893 อำนาจเจริญ ผลิตและจำหน่ายด้ามจอบด้านเสียม ไม่พัก
132 นางไชฮา เชง หจก.ศักญาพล เพื่อนเกษตร 093-2505000 อำนาจเจริญ ผลิตและจำหน่ายด้ามจอบด้านเสียม ไม่พัก
133 นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธาน Biz Club อำนาจเจริญ 090-5928614 อำนาจเจริญ ปุ๋ยตราเอฟเค ไม่พัก
134 นายธนบัตร บัวแก้ว หจก.เอฟเค เอ็กซ์ 081-4235260 อำนาจเจริญ รับทำเว็บและแอพพลิเคชั่น ไม่พัก
135 นายพาลาภ จักร์แก้ว โครงการสบายดีมีสุข 089-8896252 อำนาจเจริญ บ้านจัดสรร ไม่พัก
136 นางสาวสุมลรัตน์ พงษ์กิตติธัช หจก.เทวะคุณสมุนไพร 093-3260949 อำนาจเจริญ จำหน่ายสมุนไพรแปรรูปต่างๆ ไม่พัก
137 นางสุพรรณี รัตนโสภา ร้านโอเค 2 087-4542121 อำนาจเจริญ รองเท้า ไม่พัก
138 นายวุฒิพร สมหมั่น สวนสมหมั่น 089-1169231 อำนาจเจริญ กล้าไม้ กล้ามะพร้าวน้ำหอม ไม่พัก
139 นายพีรศิษฎ์ ห่อรัตนาเรือง ร้านเมืองดอกจาน 089-8941539 อำนาจเจริญ อาหารปักใต้ น้ำพริก ไม่พัก
140 นางพิมพากานต์  เตโช พิมพากานต์  เตโช 081-2668442 อำนาจเจริญ ข้าวฮางงอกสมุนไพร ไม่พัก
141 นายอร่าม สัมพะวงศ์ ร้าน หมูสด ar pork and food 089-2826683 อำนาจเจริญ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเนื้อหมู,หมูแดดเดียว,แหนมซี่โครงหมู ไม่พัก
142 นายพันพัส ณรงค์พันธ์ นายพันพัส ณรงค์พันธ์ 089-4273004 อำนาจเจริญ ผลิตภัณฑ์ น้ำจิ้มลูกชิ้นวิชุดาเงินล้าน ไม่พัก
143 นางจินดาหรา วาจิตร ร้าน สกินพลัส  บิ้วตี้ 089-7151999 อำนาจเจริญ สบู่ นำมันมะพร้าว โลชั่นทาตัว ไม่พัก
144 นางจีรวรรณ บุบผาชาต โชคขนมปั้นขลิบ 093-5055150 อำนาจเจริญ ขนมปั้มขลิบ ไม่พัก
145 นายธนกฤต จันเสนา นายธนกฤต จันเสนา 088-3454530 อำนาจเจริญ ระบบกล้องวงจรปิด ไม่พัก
146 น.ส พิลาลักษณ์ แข็งพิลา หจก.ท.เจริญเกษตรกลการ 094-2878671 อำนาจเจริญ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ไม่พัก
หมายเหตุ โรงแรมฝ้ายขิด 045-511222
เบอร์ติดต่อโรงแรม เฮือนคำ รีสอร์ท 090-9824105
โรงแรมแอลเจ ดิอิมเมอรัล (LJ) 090-2401118
โรงแรมรูท 202 (Route 202) 045-452034
ระเมียรดาว รีสอร์ท 081 067 4149
นครินทร์ 045 511 226
มอเตอร์ไซต์รับจ้าง  คุณหน่อย 090-6671669
เบอร์ติดต่อในกรณีติดปัญหาต่าง คุณมล เลขาบิสคลับอำนาจเจริญ 093-3260949
คุณปริม 090-5928614

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ 180316-สรุปที่พักงานเจรจา (30มี.ค.61)Final

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ