Biz Club อำนาจเจริญ : ประมวลภาพและข่าวกิจกรรมเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจ วันที่ 30 มี.ค. 61 ณ โรงแรมฝ้ายขิด จ. อำนาจเจริญ

 

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ