Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาบิสคลับ ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ.นนทบุรี

นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ร่วมกับอีก 10 จังหวัดนำร่อง โดยมี นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในที่ประชุม และมี ดร.กรัญย์ สุทธารมณ์ ประธาน Biz  Club Thailand นำเสนอผลงานของบิสคลับทั่วประเทศ

จากการประชุมในครั้งนี้ท่านอธิบดีให้ค้ดเลือกจังหวัดนำร่อง 10 จังหวัดที่ได้ดำเนินกิจกรรมของบิสคลับที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำมาเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นได้ โดยที่ บิสคลับอำนาจเจริญ มีการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกบิสคลับและสินค้าชุมชนผ่าน ศูนย์ LOVE FARMER & Biz Shop พร้อมกันนั้นได้ทำการเชื่อมโยงสินค้ากับบิสคลับทั่วประเทศ โดยการนำสินค้าของดีของเด่นจังหวัดอื่นมาจำหน่ายภายในศูนย์ อาทิ เช่น กาแฟเขาทะล ของบิสคลับ จ.ชุมพร กล้วยแปรรูปและน้ำผึ้งจาก บิสคลับจ.ประจวบ น้ำยาบ้านปากสมุนไพรผลิตจากดอกแสบง จ. อุบลราชธานี เป็นต้น


และจะมีการเชื่อมโยงการค้ากับร้านธงฟ้าประชารัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานพาณิชย์ เช่นกัน เพื่อช่วยให้สินค้าของชุมชนและของสมาชิกบิสคลับ สามารถนำไปจำหน่ายที่ร้านธงฟ้าประชารัฐได้

รวมถึงการให้คำแนะนำสมาชิกด้านการพัฒนาแพ็คเก็จของสินค้าและขอ อ.ย. โดยความร่วมมือกับ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี และจะมีการรับรองคุณภาพสินค้าโดย Biz Club ที่กล่องของสินค้าที่ผ่านการพัฒนาและคัดเลือกแล้วว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพ

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นนี้จะเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาบิสคลับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ที่มา : ปิยะมาศ บัวแก้ว

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ