Biz Club อำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก Biz Club ศรีสะเกษ

วันที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วบ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ศรีสะเกษ กลุ่มเกษตรกร ตัวแทนจากกรีนมาเก็ด และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ LOVE FARMER & Biz Shop อำนาจเจริญ

โดยมี ว่าทีร้อยโทสุธรรม ละครรำ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ มีนางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ นายพาลาภ จักร์แก้ว รองประธานฝ่ายบริการ คุณลำพูน ขันทอง รองประธานฝ่ายกิจกรรม นายสถิตย์ ม่วงกรุง ฝ่ายการตลาด นางสาวสุมลรัตน์ พงษ์กิตติธัช ประชาสัมพันธ์ นางพิมพ์พากาน เตโช ฝ่ายทะเบียน และ นายธนบัตร บัวแก้ว ฝ่ายเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องตลาดข้าวอินทรีย์ สินค้าแปรรูปและโอกาสทางการตลาดต่างๆ พร้อมกับเยียมชมศูนย์และเลือกสินค้าของฝาก จ.อำนาจเจริญ ด้วย

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ