Biz Club อำนาจเจริญ ได้รับรางวัล บิสคลับดีเด่น สาขา “การมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย” จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในงาน The power of economy วันที่ 3 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ เมืองทองธานี

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ ได้รับรางวัล บิสคลับดีเด่น สาขา “การมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย” จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในงาน The power of economy วันที่ 3 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ เมืองทองธานี

ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจกิจการค้าได้จัดงาน “The Power of Local Economy รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่นเศรษฐกิจฐานราก” และมีการมอบรางวัลให้กับ บิสคลับจังหวัด 10 ด้านด้วยกัน และอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลด้าน  “การมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย” ซึ่งบิสคลับอำนาจเจริญได้มีการทำงานด้านนี้มาตลอด 2 ปี

เป้าหมายหลักของบิสคลับอำนาจเจริญ คือ การทำให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้เศรฐกิจในจังหวัดได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยื่น และเมื่อประสบการปัญหาภาวะเศรษฐกิจไม่ดีภายในจังหวัด ก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านที่สามารถจัดทำได้ อาทิ เช่น เมื่อปลายปี 2559 ได้เกิดภาวะข้าวราคาตกต่ำ ซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้หาแนวทางในการช่วยเหลือชาวนา โดยเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ ได้นำเสนอโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกับเครือข่ายธุรกิจบิสคลับทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือและรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด

หลักการทำงานคือ ได้มีการเรียกประชุมกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มที่ทำนา และมีการเชิญตัวแทนกลุ่มชาวนา มาทำ MOU กับ บิสคลับอำนาจเจริญ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นพยาน ร่วมกับ นายกเทศมนตรี หอการค้า และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ พร้อมด้วยสำนักงานพาณิชย์ ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย  และบิสคลับอำนาจได้ประสานขอความร่วมมือไปยัง บิสคลับเพชรบุรี บิสคลับพังงา และบิสคลับภูเก็ต ให้ช่วยซ้อข้าวจากชาวนา โดยมียอดขายจากโครงการขายข้าวช่วยชาวนี้ประมาณ 1.7 ล้านบาท และก่อนหน้าที่จะขายข้าวสาร นั้น ได้มีการจัดทำโครงการลงแขกเกี่ยวข้าว โดยเชิญผุ้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงขอกำลังพลจาก ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ และชาวบ้านพร้อมกับ อบต.หนองมะแซว โรงเรียนบ้านดงสีโท และ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี ในตำบลหนองมะแซว และนักเรียน รด. จากโรงเรียนอำนาจเจริญ มาช่วยกันเกี่ยวข้าวด้วย ทำให้เห็นความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของจังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านการบริหารโครงการของบิสคลับอำนาจ อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการร่วมกับจังหวัดในการไปจัดออกร้านและจำหน่ายสินค้าในงานจังหวัดเคลื่อนที่ และได้ประสานกับภาคเอกชนรายใหญ่ คือ บิ๊กซี เพื่อขอพื้นทีขายสินค้าภายในบริเวณศูนย์อาหารของห้างบิ๊กซี ให้กับสมาชิกบิสคลับด้วย และปัจจุบันกำลังดำเนินการนำสินค้าชุมชนเข้าสู่ร้านธงฟ้าประชารัฐภายในอำนาจเจริญ  โดยจะมีการเชิญร้านธงฟ้ามาร่วมประชุม 5 รุ่น ครั้งละ 50 คนแล้วให้เลือกสินค้าของชุมชนผ่านศูนย์ LOVE FARMER & Biz SHOP อำนาจเจริญ ไปจำหน่ายด้วย

และสุดท้ายรางวัลที่ได้รับ จึงเป็นความภูมิใจของคณะกรรมการ สมาชิกบิสคลับอำนาจเจริญ และชาวอำนาจเจริญ

 

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ