Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม “สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี” เส้นทางท่องเที่ยวหัตถกรรมและสมุนไพร ระหว่างวันที่ 9-11 ต.ค. 61

Biz Club อำนาจเจริญ  ร่วมกิจกรรม “สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี” เส้นทางท่องเที่ยวหัตถกรรมและสมุนไพร ระหว่างวันที่ 9-11 ต.ค. 61 ที่บ้านคำพระ ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจฯ  โดยตัวแทนของบิสคลับที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ นายธนากฤต จันทรเสนา  เลขานุการบิสคลับอำนาจเจริญ ซึ่งการสำรวจเส้นทาง จัดโดย สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด และยังได้รับเกียรติจาก ท่านสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดฯ เป็นผู้นำเที่ยว โดยที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 96.5 ล้านบาท รวม 34 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 5 เส้นทาง คือ

  1. เส้นทางท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัย
  2. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
  3. เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
  4. เส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถาน
  5. เส้นทางท่องเที่ยวหัตถกรรม และสมุนไพรโดยบิสคลับอำนาจเจริญ ได้เลือกสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวหัตถกรรมและสุมนไพร เพื่อให้สามารถนำมาต่อยอดเชื่อมโยงสินค้ากับบิสคลับทั่วประเทศได้ และการสำรวจเส้นทางแต่ละวันมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 9 ต.ค.61
คณะเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี จ.อำนาจเจริญ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้จัดการศูนย์ OSS อำนาจเจริญ และ เลขาฯ Biz Club อำนาจเจริญเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านหนองยอ ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน มีสินค้าจำหน่ายที่ผลิตโดยชาวบ้านหลากหลายชนิด เช่น กระติบข้าวที่ทำจากกกและไหล เสื่อกกยกลาย กระเป๋าผ้า กล่องใส่ของที่ทำจากใบตาล และอุปกรณ์เครื่องมือการทำเกษตร เช่น จอบ เสียม พร้า เคียว ที่มีคุณภาพดี ผลิตโดยสมาชิกบิสคลับฯ คุณพงษ์เดช แสงบุญ (คุณหมี-หมวย) ซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่ที่บ้านหนองยอ

วันที่ 10 ต.ค.2561
คณะท่องเที่ยวหมู่บ้านชุมชนฯ เส้นทางหัตถกรรมและสมุนไพร ซึ่งมี Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ(ศูนย์แสดงและกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP) อ.หัวตะพาน โดยมีคุณแม่ดารา จันทป ประธานกลุ่มฯ รอให้การต้อนรับ มีผลิตภัณฑ์แสดงและจำหน่ายหลากหลาย ได้แก่ ผ้าลายขิตลายต่างๆ รวมทั้งลายตะขอเอื้อ หมอนขิต ผ้าขาวม้า กระเป๋าผ้าขิต ฯลฯ ที่สำคัญศูนย์ฯ แห่งนี้เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผ้าขิตรางวัลที่ 1,2,3 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2537

นอกจากนั้นแล้ว สิ่งที่ชาวบ้านคำพระ ได้ร่วมมือร่วมใจทอผ้าขิตที่ยาวที่สุดในโลก ความยาว 2,199.99 เมตร มีทั้งหมด 72 ลาย เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ปี พ.ศ.2542

ในงาน ได้พบกับ สมาชิก Biz Club อำนาจเจริญ 2 ท่าน ท่านหนึ่งคือ คุณแม่พาน ผู้ผลิตสินค้าเครื่องใช้ที่ทำจากไม้ตาล มาร่วมต้อนรับ และนำสินค้ามาโชว์แนะนำให้กับคณะดูงานในครั้งนี้ด้วย

 


เนื้อหาและภาพโดย : ธนากฤต จันทรเสนา
โพส : ปิยะมาศ บัวแก้ว

 

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ