BizClub หรือ บิสคลับ คืออะไร ฟังจากท่านนายกฯ พลเอกประยุทธ์

BizClub – บิสคลับ

ท่านนายกฯ อธิบายเกี่ยวกับ BizClub กล่าวถึงบทบาท และหน้าที่ ของบิสคลับ ว่าเกี่ยวข้องกับภาคส่วนใดบ้าง และจะเข้ามาช่วยกิจการ OTOP และ SME ได้อย่างไร

นายกฯประยุทธ์ พูดถึง BizClub ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” @06 พ.ค.2559

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ