บิสคลับอำนาจเจริญ ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club” ที่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 8-10 ส.ค. 59 ที่ผ่านมา Biz Club อำนาจเจริญ โดยนางสาว ปิยะมาศ บัวแก้ว ในฐานะประธานบิสคลับ จังหวัดอำนาจเจริญ
พร้อมกับ สมาชิกบิสคลับ อำนาจเจริญ ประกอบด้วย
บุญมาการค้า โดยนางสาวไชฮา เชง ผู้ผลิต จอบ เสียม ด้านร่ม ชายหาด
บ.ชานุมาน อินเตอร์กรุ๊ป โดยนางสาวสุมลรัตน์ พงศ์กิตติธัช  จำหน่าย ยาสีฟัน และสบู่ สมุนไพร มหาคุณ
เปา เปา ช็อป โดยนายจีรทีปต์ สาธุชาติ จำหน่ายเสื้อผ้าเด็ก นำเข้า และ
เอฟเคไมโคร โดยนายธนบัตร บัวแก้ว ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

05

ได้ร่วมออกบูธและเจรจาการค้าในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club” ที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บิสคลับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด มากกว่า 120  คน

08

โดยอธิบดี กรมพัฒนาชุมชน นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ พร้อมกับ รองอธิบดีกรมฯ นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล เป็นประธานในพิธี พร้อมกับท่านพาณิชย์จังหวัดทั้ง 20 จังหวัด และให้เกียรติ์มาเยี่ยมชมบูธและสินค้าของสมาชิกบิสคลับอำนาจเจริญด้วย

IMG_3544

ในครั้งนี้ ท่านพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ นายปิติ  วัฒนรัตน์ ได้ช่วยแนะนำสินค้าในบูธของบิสคลับอำนาจเจริญ ให้กับพาณิชย์จังหวัดอื่นๆได้รู้จัก พร้อมกับสร้างสีสันการขายสินค้าด้วยการเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าให้กับสมาชิกบิสคลับอีกด้วย

10

04

ในการทำแผนยุทธศาสตร์บิสคลับในครั้งนี้ กลุ่มจังหวัดอิสานตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร และ ศรีสะเกษ ได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม “เจริญธานีศรีโสธร”  ต่อท่านอธิบดีกรมโดยเน้นที่การพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมให้มีความแตกต่างและสร้างช่องทางการสื่อสารด้วย ดิจิตอลเทคโนโลยี เป็นหลัก เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของบิสคลับ ได้สามารถนำเสนอสินค้าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศได้มากขึ้น

12
บิสคลับอำนาจเจริญ ขอขอบคุณท่านพาณิชน์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติ์มาในงานและ คอยอำนวยความสะดวกพร้อมกับดูแลสมาชิกของบิสคลับ อย่างดียิ่งตลอดงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ