ภาพเตรียมงาน Amnatcharoen ASEAN trade link 26 กพ.

เป็นภาพบรรยากาศที่ทางพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดเตรียมไว้อย่างสวยงามฟรุ้งฟริ้ง ตามคอนเซ็บของ เจ๊พิศ >>Read more

BizClub หรือ บิสคลับ คืออะไร ฟังจากท่านนายกฯ พลเอกประยุทธ์

BizClub – บิสคลับ

ท่านนายกฯ อธิบายเกี่ยวกับ BizClub กล่าวถึงบทบาท และหน้าที่ ของบิสคลับ ว่าเกี่ยวข้องกับภาคส่วนใดบ้าง >>Read more