หลังจากกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ในงานที่อำนาจฯ บิสภูเก็ตเดินหน้าเจรจาต่อที่ประเทศลาว

ผลต่อเนื่องจากกิจกรรม Business Matching ในงาน Amnat-Charoen ASEAN Trade Link 2017 ที่จัดโดยความร่วมมือ ระหว่าง จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ >>Read more